Barry Thomas

Barry Thomas

360 Golwg360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360

“Doedd gen i ddim syniad bo fi’n gallu sgwennu… felly mae o’n hollol nyts bo fi rŵan efo ail albwm!”

Mae’r fam 31 oed, Emma Marie, yn canu a chyfansoddi ei chaneuon ei hun, a newydd ryddhau ei hail albwm, ‘O dan yr wyneb’

Y cerddor sy’n camu allan o’r cocŵn

“Roeddwn i yn mwynhau chwarae o flaen 50 o bobol gyda Melin Melyn mwy na chwarae o flaen mil o bobol yn America”

“Ges i wneud cwpwl o gyngherddau cyn y cyfnod clo, ond dim gwneud beth roeddwn i moyn wrth i bopeth gau lawr!”

Mae’r delynores dalentog wedi recordio albwm newydd – Douze Noëls – sy’n gasgliad o ddeuddeg o ganeuon traddodiadol Nadoligaidd o Wlad y Basg

Hir Oes i’r Breichiau Hir

“Rydw i yn teimlo yn wael, achos dw i yn gobeithio bod neb wir yn meddwl bo fi yn siarad am unrhyw un penodol, achos fi ddim!”

“Yn y Coleg, fy llysenw oedd Dyfrig Death!”

Y cynhyrchydd rhaglenni, Cadeirydd Urdd Gobaith Cymru a Chadeirydd newydd TAC, Dyfrig Davies, sy’n ateb cwestiynau 20:1

Cerys yn curadu

“Mae’r Cymry yn dda iawn am fod yn drist mewn unrhyw gywair”

“Rydw i yn cael yr un wefr o chwarae mewn band roc ag yr ydw i yn chwarae mewn cerddorfa”

Y cerddor ifanc, Huw Griffiths, o’r band ‘Y Dail’ sy’n ateb cwestiynau 20:1 yr wythnos hon

Brwydro i gael yr ail albwm i’r lan

Mae gan Phil Gas a’r Band aelod newydd sy’n hen law ar gyfansoddi caneuon Cymraeg

“Mae o’n brofiad sydd yn hollol stressful ond yn un sydd hefyd yn hollol wefreiddiol”

Y cerddor, Gethin Evans, sydd wedi drymio mewn sawl band, trefnu gigs TEW a chyflwyno rhaglenni teledu a radio, sy’n ateb 20:1

Rhowch groeso… i Ffredi Blino!

‘Dwwwi’ yw’r unig drac Cymraeg ar albwm cyntaf Ffredi Blino, ac mae hi’n glincar hyfryd-secsi-gwych sydd wedi bod yn hit ar Radio Cymru