Barry Thomas

Barry Thomas

360 Golwg360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360
20:1

Janette Ratcliffe

“Ers cychwyn dysgu siarad Cymraeg, rydw i’n hoff iawn o ddweud ‘ych a fi’ mor aml â phosib… mae pwysleisio’r ‘chchchchch’ yn rhoi boddhad …
20:1

Natalie Jones

Mae’r fam 44 oed yn byw yn Sanclêr, Sir Gâr, ac i’w gweld yn cyflwyno eitemau ar ‘Heno’
Llun yr Wythnos

Cadw’r ceffylau ar y Carneddau

Cynllun gwerth £4 miliwn wedi ei lansio i warchod anifeiliaid a thirlun hynod yn Eryri
Cerddoriaeth

Betsan brysur yn barod am barti!

Mae gan y canwr sy’n drymio dair sengl newydd allan
Myrddin ap Dafydd
Cyfoes

 ‘Peidiwch â chwalu pwerdy iaith arloesol’ – Archdderwydd Cymru

“Mae Canolfan Bedwyr yn bwerdy mewnol cwbl arloesol ar gyfer y dasg o Gymreigio’r Brifysgol a hyrwyddo’r syniad o weithle Cymraeg …
Llun yr Wythnos

Gorymdaith ‘taclwch y tai haf’

“Mae diffyg gweithredu’r llywodraeth yn dor-calon,” meddai Rhys Tudur, un o gynghorwyr tref Nefyn
Pabell Roc

Electro-pop sy’n pylsio ac yn plesio

Cwpl sy’n creu cerddoriaeth yw HMS Morris, ac mae eu senglau eleni ymysg y pethau mwya’ egnïol a gorfoleddus ar y Sîn
20:1

Wayne Howard

Mae’r gŵr o Gaerdydd wedi bod yn ffilmio cyfres newydd gyda’i fab, Connagh, sy’n un o sêr Love Island
Chwaraeon

Syr Dave Brailsford yn pigo Pidcock i’w dîm

Un o seiclwyr ifanc mwya’ addawol y syrcit yn ymuno gydag Ineos
Cerddoriaeth

Tara yn trafod trio cael babi

Mae gan y berfformwraig bodlediad newydd yn trafod profiadau dyrys bywyd