Barry Thomas

Barry Thomas

Y Cymro a Chwpan y Byd 1978

Barry Thomas

Mae athro o Gwm Rhondda wedi sgrifennu llyfr am dwrnament pêl-droed ddigwyddodd ar adeg gwaedlud a dychrynllyd yn hanes yr Ariannin

Ga i datŵ Dolig yma, plîs, Santa?

Barry Thomas

“A hithau bellach yn fis Rhagfyr, mae’r Dolig ar y gorwel… ac nid pawb sy’n gwirioni’n bot”

Elin Parisa Fouladi

Barry Thomas

Mae’r gantores Gymreig-Iranaidd newydd ryddhau ei sengl ddiweddaraf, ‘Lleuad Du’

Angen ceiliog glân i ganu, Alan

Barry Thomas

“Plis, Alan, pan mae’r ffwti ar y teli, sdicia at drafod y gêm brydferth”

Sefyll yn y bwlch gyda’r Wal Goch

Barry Thomas

Mae un o glasuron Hogia’r Wyddfa wedi cael ei hailwampio jesd mewn pryd ar gyfer Cwpan y Byd

Siarad Cymraeg ôl ddy wê?

Barry Thomas

“Ddechrau’r wythnos roedd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn lansio apêl am siaradwyr Cymraeg i sgwrsio gyda dysgwyr”

Ani Glass

Barry Thomas

“Roedd y gêm gyntaf fel rhyw fath o dröedigaeth. Mae bod yn y stadiwm ymhlith yr holl gefnogwyr eraill yn brofiad anhygoel”

Iwan England

Barry Thomas

“Roedd yn brofiad boncyrs i rywun 11 oed, ac mae’n siŵr fod o’n rhan o’r rheswm pam bo fi yn y swydd yma nawr”

Dim “gwariant enfawr” ar gyngerdd S4C yn America

Barry Thomas

Mi fydd S4C yn gwario cannoedd o filoedd o bunnau ar gynnal cyngerdd yn America ddydd Llun nesaf

Trafod y trenau eto fyth

Barry Thomas

“Y Cynghorydd Elfed Wyn ap Elwyn yw’r diweddaraf i dynnu sylw at y sefyllfa druenus sydd ganddon ni efo’r gwasanaeth trenau”