Barry Thomas

Barry Thomas

Tywysog y Travelodge?

Barry Thomas

“Fydd Tywysog newydd Cymru ddim yn mynd i aros i dŷ crand y Teulu Brenhinol yn Sir Gaerfyrddin”

Malwan o gyngor sir yn andwyo addysg Gymraeg

Barry Thomas

“Mae’n bosib eich bod wedi methu’r stori gan y BBC am blant bach yn rhoi’r gorau i fynychu ysgol Gymraeg achos bod lôn heb ei thrwsio”

Mr Urdd – masgot perffaith pêl-droed Cymru

Barry Thomas

“Dychmygwch y creadur trionglog yn cerdded cyrion cae Dinas Caerdydd cyn gemau pêl-droed rhyngwladol, yn chwifio’i freichiau at y …

Natasha a Rhun ar y trên i Lundain?

Barry Thomas

Pleidiol wyf i’m gwlad? Nid gymaint felly lawr ym Mae Caerdydd y dyddiau hyn

Dim Arwisgiad… ond mi fydd yna seremoni!  

Barry Thomas

Ddechrau’r wythnos roedd The Times of London yn torri’r stori nad yw Tywysog Cymru eisiau cael ei arwisgo – ond mae o ffansi seremoni

Betty a’r Blaid Bach

Barry Thomas

“Nid yw aflonyddu rhywiol yn aflwydd sy’n perthyn i un blaid wleidyddol benodol”

Siwt Drakey dan y lach

Barry Thomas

“Mae hwn yn benderfyniad syfrdanol a siomedig iawn gan y Llywydd heddiw”

Dau fath o Fryn yng Nghymru Sydd

Barry Thomas

Bryn Terfel a Bryn Fôn wedi canu ar benwythnos estynedig y Coroni

Coron a phrotest

Barry Thomas

“Bydd Charles yn cael ei goroni yn Frenin y Deyrnas Unedig ac 14 o wledydd y Gymanwlad, ac mi fydd dathlu a diawlio”

Ymchwiliad Brexit?

Barry Thomas

Aeth saith mlynedd heibio ers i’r Cymry a mwyafrif o bobloedd gwledydd Prydain bleidleisio o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd