Barry Thomas

Barry Thomas

360 Golwg360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360
20:1

Dylan Wyn

Mae’r athro 45 oed i’w weld wrth ei waith ar lawr y dosbarth yn Ysgol Ni: Maesincla ar S4C. Mae’r tad i bedwar hefyd wedi chwarae mewn bandiau.
Gwasanaethau Brys

Traean o’r tafarnau yn Newcastle fydd yn ail-agor

Ofni “anhrefn llwyr” ar y ‘Sadwrn Mawr’ yn Lloegr
Celfyddydau

Hen law yn cael go ar ganu yn Gymraeg

Er ei fod o’n enw newydd i’r Sîn Roc Gymraeg, mae Tom Macaulay yn hen law ar gyfansoddi a pherfformio caneuon roc
Llun yr Wythnos

Arwr Aberogwr

Un gŵr ifanc yn clirio llanast traeth Aberogwr.
20:1

Mared Parry

Y ferch 23 oed o Lan Ffestiniog yw ‘Showbiz and Lifestyle Reporter’ gorsaf radio Heart yn Llundain.
Pabell Roc

Y Velvet Underground yn Gymraeg!

Mae yna lwyth o fandiau wedi bod yn recordio fersiynau newydd o glasuron The Velvet Underground, er mwyn codi arian at achosion da
Llên

Awdur yn arwyddo nofel yn yr awyr agored

Fe drefnwyd y digwyddiad gan Gwyn Siôn Ifan, rheolwr siop Gymraeg Awen Meirion yn y Bala, i dynnu sylw at y ffaith ei bod yn Wythnos Siopau Llyfrau …
20:1

Andrew Teilo

Mae Andrew Teilo wedi bod yn actio ‘Hywel Llywelyn’ yn Pobol y Cwm ers bron i dri deg mlynedd. Mae ‘Casanova Cwmderi’ wedi bod yn briod bedair gwaith
Pabell Roc

Tafwyl lai, lanach na’r arfer!

Er gwaetha’r corona a’i gyfyngiadau, mae gŵyl fawr Gymraeg Caerdydd yn mynd yn ei blaen ddydd Sadwrn
20:1

Sharon Morgan

Yn ei rôl ddiweddara’ mewn gyrfa hynod, mae Sharon Morgan yn portreadu dynes ddrwg o Ddenmarc yn y gyfres Gangs of London…