Alun Rhys Chivers

Alun Rhys Chivers

Abertawe

360 Golwg360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360
Celfyddydau

A all TikTok adfywio rhai o’r siantis Cymraeg?

Gwilym Bowen Rhys yn siarad â golwg360 am ddilyniant newydd i ganeuon traddodiadol ar TikTok
Pêl-droed

Brandon Cooper allan am rai misoedd

Mae’r amddiffynnwr canol ifanc newydd ddychwelyd i Abertawe o Gasnewydd
Chwaraeon Eraill

Gerwyn yn anelu at aros yn rhif un

Y Cymro yw chwaraewr dartiau gorau’r byd, ac mae yn benderfynol o gadw pethau felly
Arfon Jones
Cymru

Arfon Jones eisiau gweld cosbau llymach am dorri rheolau’r coronafeirws

Mae’n galw am gymryd camau gorfodi yn erbyn troseddwyr, a chynyddu maint y ddirwy – ac mae Dafydd Llywelyn yn cytuno
Steve Cooper
Pêl-droed

Cwpan FA Lloegr yn gyfle i Abertawe adeiladu momentwm yn y gynghrair

Steve Cooper eisiau i’r Elyrch barchu’r gystadleuaeth a manteisio ar y cyfle i ddatblygu ar eu llwyddiant yn y Bencampwriaeth
Pêl-droed

“Byddai cyrraedd Cwpan y Byd yn rhywbeth arbennig iawn”

Rhwng yr Ewros yn yr Haf a’r gemau rhagbrofol ar gyfer Cwpan y Byd, mae gan dîm pêl-droed Cymru flwyddyn fawr flasus o’u blaenau
Chwaraeon Eraill

Gerwyn Price yn “fwy na rhywun oedd wedi pigo lan set o ddarts lawr y clwb rygbi”

Dylan Williams o PDC Cymru yn siarad â golwg360 gyda’r cyn-chwaraewr rygbi un fuddugoliaeth i ffwrdd o ddod yn bencampwr byd dartiau’r PDC
Rygbi

“Ochenaid o ryddhad” i Wayne Pivac ar ddiwedd gemau’r hydref

“Mae rhaid cymeradwyo Pivac am y ffaith ei fod e wedi rhoi’r capiau newydd”
Steve Cooper
Pêl-droed

Abertawe v Luton: dau reolwr a ddysgodd eu crefft yng Nghwm Rhondda

Steve Cooper yn herio Nathan Jones yn Stadiwm Liberty
Stadiwm Liberty
Pêl-droed

Cefnogwyr mewn gemau pêl-droed yng Nghymru a Lloegr: “Dydy hi ddim yr un fath i bawb”

2,000 o gefnogwyr cartref yn cael bod yn Haen 2 a 4,000 yn cael bod yn Haen 1 yn Lloegr ond neb yn cael dychwelyd eto yng Nghymru