Alun Rhys Chivers

Alun Rhys Chivers

Abertawe

360 Golwg360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360
Llongau'r Llynges ym Marina Abertawe

Llongau’r G7 wedi’u gweld ym marina Abertawe: “Mae’n bosib y gwelwch chi nhw eto”

Cyrhaeddodd HMS Blazer a HMS Smiter neithiwr (nos Fercher, Mehefin 16) ar ôl bod yn gwarchod arfordir Cernyw wrth i benaethiaid gwleidyddol gyfarfod

Meistr, pencampwr yr Uwch Gynghrair… a’r byd?

“…os wyt ti’r teip o fachan sy’n joio mas gyda’r crowds a’r atmosffer, ti’n mynd i joio ar y stâj,”
Neco Williams, Tom Lockyer a Harry Wilson

Harry Wilson a Neco Williams yn falch o gynrychioli eu cornel fach nhw o Gymru

Mae Wilson yn hanu o Gorwen a Williams o Gefn Mawr ger Wrecsam

“Mi allai triphwynt fod yn ddigon”

Ar drothwy’r Ewros, y sylwebyddion Nic Parry a Dylan Ebenezer sy’n pwyso a mesur gobeithion Cymru o ddianc o’u grŵp

‘Stampiau i ddatgan i’r byd pwy ydan ni’

Mae angen i’r Cymry gael yr hawl i greu eu stampiau eu hunain, meddai awdur cyfrol newydd am y maes
Dylan Levitt

Dylan Levitt â’i draed ar y ddaear ymhlith y sêr

Y chwaraewr canol cae 20 oed yn “50-50” i gael ei enwi yn y garfan, meddai
Joe Morrell

Carfan Robert Page eisiau “profi pobol yn anghywir” a llwyddo “dros bobol Cymru”

Joe Morrell yn dweud bod cael eu gosod yn ffefrynnau i orffen ar waelod y grŵp “yn berffaith”
Jonny Williams

Hal Robson-Kanu yn 2016… Jonny Williams yn 2021?

Mae’r chwaraewr canol cae yn yr un sefyllfa ag yr oedd y blaenwr bum mlynedd yn ôl, ar ôl cael ei ryddhau gan ei glwb ar drothwy’r Ewros
Adam Davies

Penlinio yn yr Ewros: “Byddwn ni’n sefyll gyda’n gilydd ac yn unedig” – Adam Davies

“Mae gyda ni lwyfan enfawr” meddai’r golwr ar drothwy’r Ewros
Colin Ingram

Sut mae cricedwr teithiol yn ymdopi â’r cyfyngiadau symud?

Cyfweliad â Colin Ingram, cricedwr tramor undydd Morgannwg, am heriau teithio a chwarae yn ystod y pandemig