Alun Rhys Chivers

Alun Rhys Chivers

Abertawe

Cyngor Powys

Gallai plant yn Lloegr o deuluoedd Cymraeg gael addysg Gymraeg ym Mhowys

Elgan Hearn (Gohebydd Democratiaeth Leol) ac Alun Rhys Chivers

Daw hyn fel rhan o gytundeb trawsffiniol rhwng Powys a Sir Fynwy yng Nghymru, a Sir Henffordd a Sir Amwythig yn Lloegr
Matthew Maynard

Ble nesaf i Forgannwg?

Alun Rhys Chivers

Golygydd golwg360 sy’n pwyso a mesur beth aeth o’i le, ac yn cymharu’r sefyllfa ag ymadawiadau niferus 2010

Cymru a De Corea’n gyfartal ddi-sgôr

Alun Rhys Chivers

Ochenaid o ryddhad i Rob Page wrth i’r tîm ddod oddi ar y cae heb bryderon mawr am anafiadau cyn teithio i Latfia

Cymru v Ffiji: “Gêm fawr y grŵp,” medd Gareth Charles

Alun Rhys Chivers

All Cymru osgoi ailadrodd yr embaras gawson nhw o dan Gareth Jenkins yn Ffrainc 16 o flynyddoedd yn ôl?

Galw am weld Powys fel “cwlwm Celtaidd”

Alun Rhys Chivers

Dywed y Cynghorydd Elwyn Vaughan fod angen strwythur cydweithio sydd â Phowys yn ganolbwynt iddo

‘Angen i’r Elyrch gadw mwy o lechi glân i helpu Ben Cabango i gael ei ddewis gan Gymru’

Alun Rhys Chivers

Mae Michael Duff, rheolwr Abertawe, wedi bod yn canu clodydd yr amddiffynnwr wrth siarad â golwg360

“Agweddau Oes Fictoria” CKs, “cwmni Cymreig sydd ddim yn dangos parch i’r gymuned”

Alun Rhys Chivers

Cymdeithas yr Iaith yn ymateb ar ôl i arwyddion uniaith Saesneg ddisodli arwyddion dwyieithog yn yr archfarchnad yn Waunfawr ger Aberystwyth

Digrifwr o Gymru ‘wedi’i sarhau’n wrth-Semitaidd gan asiant’ yng Nghaeredin

Alun Rhys Chivers

“Fe wnaeth e sbwylio’r hyn oedd wedi bod yn ŵyl hyfryd,” medd Bennett Arron

Atgyfodi diwylliant Wcráin er gwaethaf – neu yn sgil – y rhyfel

Alun Rhys Chivers

Daeth y gymuned Wcreinaidd ynghyd yn Abertawe ddydd Iau (Awst 24) i ddathlu eu hannibyniaeth a’u hunaniaeth