Alun Rhys Chivers

Alun Rhys Chivers

Abertawe

360 Golwg360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360
Russell Martin

Abertawe v Huddersfield: cymeriad yr Elyrch yn hollbwysig

Roedd arwyddion addawol yn yr ail hanner yn erbyn Luton i ddangos bod modd i’r Elyrch wella’u sefyllfa bresennol

Y Gymraes Gryfa’?

“Fi’n berson gwahanol i beth o’n i ddwy flynedd yn ôl, heb sôn am beth o’n i ddeg mlynedd yn ôl!”
Viv Richards

Jim Parc Nest a’r daith fythgofiadwy i Gaergaint gyda Dafydd Rowlands yn 1993

Enillodd tîm criced Morgannwg y gynghrair undydd union 28 o flynyddoedd yn ôl ar Fedi 19, 1993 ond ble’r oedd Dafydd Rowlands fod ar y diwrnod …

Gobaith i Gymru er gwaetha’r siom

“Byddech chi’n meddwl bod y Weriniaeth Tsiec am fod yn gêm anodd ond bydd gyda ni chwaraewyr yn dychwelyd, Aaron Ramsey gobeithio, Kieffer …

“Blaen 2 hyfforddwyr”: Trafnidiaeth Cymru’n ymddiheuro “am unrhyw ddryswch”

“Mae ein tîm Gwybodaeth i Gwsmeriaid yn cywiro hyn er mwyn sicrhau bod y geiriad cywir yn cael ei arddangos”
Blodau ar y gofeb 9/11

9/11 “yn uno gwlad sydd yn hollt”

Sgwrs gyda’r newyddiadurwraig Maxine Hughes yn Efrog Newydd ugain mlynedd union ers yr ymosodiadau

Disgwyl “blaen 2 hyfforddwyr” trên yng ngorsaf y Trallwng

Cryn ymateb i gyfieithiad gwael ar hysbysfwrdd

Gwennan a Sioned yn Siarad Ffwtbol

“Gobeithio bydd [y podlediad fideo] yn ffynhonnell o wybodaeth i ferched a bechgyn ifanc”

Morgannwg yn serennu heb y sêr

Mae aelod o dîm criced Morgannwg yn dweud ei fod e’n gobeithio y gall ennill Cwpan Royal London esgor ar gyfnod llwyddiannus yn hanes y clwb

Brennan Johnson yn falch o fod wedi dewis cynrychioli Cymru

Bu bron i’w dad David gynrychioli’r wlad ugain mlynedd yn ôl cyn i’r rheolau ynghylch cymhwyso newid