Alun Rhys Chivers

Alun Rhys Chivers

360 Golwg360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360
Clwb Criced Drefach
Criced

Teithio’r holl ffordd o Lahore i Fanceinion – a ‘nôl – heb adael Cwm Gwendraeth

Jeff Evans o Drefach yn un o 33 o ddyfarnwyr criced sy’n cerdded 9,436 o filltiroedd i godi arian at sawl elusen yn ystod y cyfnod clo
Leisha Hawkins, prif weithredwr Criced Cymru
Criced

Criced yng Nghymru: “Cynnal a chadw, nid caffael, yw’r nod eleni”

Prif weithredwr Criced Cymru’n siarad â golwg360 wrth i glybiau ar lawr gwlad baratoi i chwarae eto o ddydd Llun (Gorffennaf 13)
Criced

Cadarnhau’r trefniadau ar gyfer tymor criced sirol byr

Fersiwn fer o’r Bencampwriaeth a’r gystadleuaeth ugain pelawd yn cael eu cynnal o fis nesaf
Llun yr Wythnos

Goleuo’r Brangwyn yn goch

Fe gafodd Neuadd y Brangwyn yn Abertawe ei goleuo yn goch ddechrau’r wythnos
Neuadd y Brangwyn, Abertawe
Celfyddydau

Goleuo canolfannau’r celfyddydau’n goch

Ymgyrch i dynnu sylw at dranc y celfyddydau yn ystod ymlediad y coronafeirws
Joe Rodon a Ben Cabango
Pêl-droed

Y diweddaraf am y ddau Gymro wrth galon amddiffyn Abertawe

Mwy o bwysau ar Ben Cabango yn absenoldeb Joe Rodon
Criced

“Pryder gwirioneddol” a “rhwystredigaeth go iawn” am griced ar lawr gwlad

Cadeirydd Cynghrair Griced De-ddwyrain Cymru ac Ysgrifennydd Clwb Criced Trecelyn yn bryderus
Welsh Whisperer, The B Road Bandit
Cerddoriaeth

“Dim pob dydd ti’n gweld y Welsh Whisperer yn uwch na Dolly Parton yn y siartiau”

Y canwr gwlad o Gwmfelin Mynach yn trafod ei lwyddiant yn siartiau Canu Gwlad Prydain ar iTunes
San Helen
Criced

Rhaid cynnal criced yng nghartref ysbrydol Morgannwg yn Abertawe

Byddai’r sir wedi bod yn herio Durham yn y Bencampwriaeth ar gae San Helen yr wythnos hon
Rhian Brewster
Pêl-droed

Rheolwr Abertawe’n canu clodydd Rhian Brewster

Yr ymosodwr ifanc ar fenthyg o Lerpwl tan ddiwedd y tymor