Alun Rhys Chivers

Alun Rhys Chivers

Abertawe

Dylan Ebenezer a Joe Ledley ger yr Wyddfa

All Joe Ledley a’i daith iaith annog y genhedlaeth nesaf o siaradwyr Cymraeg?

Alun Rhys Chivers

Fe fydd y cyn-bêldroediwr ymhlith yr enwogion fydd yn cymryd rhan yn Iaith Ar Daith 2023, a’i fentor fydd y cyflwynydd chwaraeon Dylan Ebenezer

Gyda Gatland mae gobaith

Alun Rhys Chivers

Yn debyg i’r cyfnod pan gafodd Warren Gatland ei benodi’r tro cyntaf, mae rygbi yng Nghymru wedi cyrraedd isafbwynt eto

Duncan Edwards, Munich a fi

Alun Rhys Chivers

Dywed Gayle Rogers fod Duncan Edwards wedi chwarae rhan bwysig yn ei bywyd erioed, gyda’i mam yn cofio’i chefnder yn iawn ond byth yn …

Golwg ar fyd y campau yn y flwyddyn i ddod

Alun Rhys Chivers

Alun Rhys Chivers sy’n edrych ar bopeth o rygbi i ddartiau ac athletau
Olivia Breen

Chwaraeon 2022

Alun Rhys Chivers

Pwy gafodd flwyddyn i’w chofio ar y meysydd chwarae?
Harry a Meghan

ITV “yn hapus i wobrwyo casineb yn erbyn menywod, ynghyd â rhywiaeth a hiliaeth”

Alun Rhys Chivers

Nia Medi yn ymateb i benderfyniad ITV y gall Jeremy Clarkson barhau i gyflwyno Who Wants to Be a Millionaire? yn dilyn ei sylwadau am Meghan Markle

“Braint” merched rygbi’r Urdd ymhlith y Māori

Alun Rhys Chivers

14 o lysgenhadon ifanc yr Urdd wedi teithio dros 11,000 o filltiroedd i Auckland i gystadlu yn un o gystadlaethau rygbi saith bob ochr mwya’r byd

Wicedwr ifanc o Drecelyn wedi’i ddewis yng ngharfan baratoadol Llewod Lloegr

Alun Rhys Chivers

Bydd Alex Horton yn rhan o wersyll hyfforddi cyn i’r garfan derfynol deithio i Awstralia yn y flwyddyn newydd

Cymru yn Qatar

Alun Rhys Chivers

Y cwestiwn mwyaf ar ddiwedd y gystadleuaeth i Gymru yw am ba hyd fydd ganddyn nhw Gareth Bale, Aaron Ramsey a Joe Allen

Morgannwg yn disgwyl chwarae ar gaeau allanol yn 2023

Alun Rhys Chivers

Mae golwg360 yn deall bod trafodaethau ar y gweill i gynnal gemau yng Nghastell-nedd ac yn Llandrillo-yn-Rhos