Alun Rhys Chivers

Alun Rhys Chivers

360 Golwg360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360
Diwylliant

Y gyfrol sy’n trafod y berthynas gydag alcohol

Mae sawl enw adnabyddus wedi cyfrannu ysgrif at lyfr newydd sy’n edrych ar berthynas y Cymry gyda’r ddiod gadarn
Cyfoes

Elyrch ifanc Steve Cooper yn barod i hedfan

Mae’r Cymro sy’n rheoli Abertawe yn llawn gobaith ar gyfer y dyfodol.
Tom Cullen
Criced

“Dw i wedi colli fy mam eisoes ac yn ceisio gorau galla’ i i beidio â cholli ’nhad hefyd”

Cricedwr Morgannwg Tom Cullen yn siarad yn ingol am ei fywyd oddi ar y cae
Criced

Dechrau’r tymor criced – o’r diwedd

Morgannwg yn teithio i Taunton i herio Gwlad yr Haf yn Nhlws Bob Willis
Cymru

“Sioc anferthol” Cymro yn Sbaen fydd yn dod adref i gwarantîn

Mae Rhys Boore yn aros yn Costa Blanca ers ychydig ddiwrnodau cyn y cyhoeddiad gan Lywodraeth Sbaen
Siôn Owens
Celfyddydau

Sut mae trefnu’r gig gomedi ar-lein gyntaf yn Gymraeg?

Y digrifwr Siôn Owens yn siarad â golwg360 am y digwyddiad cyntaf o’i fath fel rhan o Gŵyl Arall Caernarfon nos Iau (Gorffennaf 30)
Leisha Hawkins, prif weithredwr Criced Cymru
Criced

Cymraeg yn iaith chwaraeon: prif weithredwr Criced Cymru’n dysgu Cymraeg

Golwg ar bennaeth un o gyrff chwaraeon Cymru ar drothwy ymgyrch newydd i wneud y Gymraeg yn iaith chwaraeon
Andre Ayew
Pêl-droed

Andre Ayew yn canu clodydd ei reolwr Steve Cooper ar drothwy gêm fawr yn Reading

Andre Ayew yn siarad â golwg360 gyda’r ras rhwng Abertawe a Chaerdydd am le yn y gemau ail gyfle’n dod tua’i therfyn
Steve Cooper
Pêl-droed

“Meddylfryd” a iechyd meddwl y chwaraewyr yn “hollbwysig” ar ddiwedd tymor gwahanol iawn

Steve Cooper, rheolwr tîm pêl-droed Abertawe, yn sôn wrth golwg360 am bwysigrwydd cymorth iechyd meddwl yn dilyn helynt y cricedwr Jofra Archer