Alun Rhys Chivers

Alun Rhys Chivers

Abertawe

360 Golwg360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360

Robin McBryde am fachu ail gyfle gyda’r Llewod

Pump oed oedd Billy McBryde pan deithiodd ei dad Robin, cyn-fachwr Cymru, i Awstralia fel chwaraewr yng ngharfan y Llewod yn 2001

Y rôl ‘arall’ sy’n dod â’r frwydr yn erbyn Covid-19 yn fyw i Guto Harri

Y newyddiadurwr yn siarad â golwg360 am chwarae ei ran fel gwirfoddolwr
Wembley o sedd Neil Rosser

“Os rhywbeth, mae Abertawe wedi gorgyflawni”

Roedd Neil Rosser yn un o’r cefnogwyr lwcus gafodd y cyfle i fod yn Wembley ar gyfer ffeinal y gemau ail gyfle ddoe (dydd Sadwrn, Mai 29)

“Gobeithio y byddai ennill dyrchafiad yn sbardun i ni”

Ben Moss, cefnogwr Casnewydd, yn asesu gobeithion ei dîm wrth siarad â golwg360 cyn y ffeinal yn Wembley
Clwb Pêl-droed Abertawe

Yr Elyrch yn Wembley: ‘Dosbarth 2021’ ddim am dalu gormod o sylw i ‘Ddosbarth 2011’

Ond mae Steve Cooper yn cydnabod pwysigrwydd profiad ei chwaraewyr o gemau mawr

Yr Elyrch yn edrych ymlaen at y gêm fawr yn Wembley

Steve Cooper ac Abertawe ar drothwy un o’r gemau mwyaf yn hanes y clwb

Abertawe ar y ffordd i Wembley!

“Gall yr Elyrch esgyn i Uwchgynghrair Lloegr unwaith eto gydag un fuddugoliaeth fawr bnawn Sadwrn…”
Stadiwm Liberty

Cefnogwyr yn Stadiwm Liberty: “Dyma sut mae pethau fod”

Steve Cooper ac un o’r cefnogwyr, Cath Dyer, yn siarad â golwg360 tra bod Andre Ayew yn dweud bod “angen y cefnogwyr” yn ail gymal …

‘Ni Fydd y Wal’

Wrth i’r Ewros agosau, mae gan Yws Gwynedd raglen deledu a chân newydd i danio’r parti

Y sylwebaeth griced gyntaf erioed yn Gymraeg ar Sky Sports

“Pob clod i Sky am ofyn i fi,” meddai Edward Bevan wrth golwg360 ar ail ddiwrnod y gêm rhwng Morgannwg a Swydd Efrog yng Nghaerdydd