Alun Rhys Chivers

Alun Rhys Chivers

Abertawe

Cymdeithas yr Iaith yn cyfarfod â dirprwyaeth o Gyngor Materion Hakka Taiwan

Alun Rhys Chivers

Polisïau i amddiffyn ieithoedd lleiafrifol a dylanwadu ar lywodraeth oedd ar yr agenda
Timm van der Gugten

Daliad tyngedfennol yn hollti barn ar ôl i Forgannwg golli yn erbyn Swydd Warwick

Alun Rhys Chivers

Roedd Morgannwg yn edrych fel pe baen nhw am ennill yr ornest pan gafodd Timm van der Gugten ei ddal mewn amgylchiadau rhyfedd ar y ffin

Morgannwg yn dechrau eu hymgyrch yng Nghwpan Metro Bank yng Nghaerwrangon

Alun Rhys Chivers

Bydd y chwaraewyr iau yn cael cyfle i serennu yn y gystadleuaeth 50 pelawd eto eleni. Mae un ohonyn nhw wedi cael ei ganmol mewn cyfweliad â golwg360

Dechrau o’r dechrau’n beth da i’r Tân Cymreig, medd wicedwr

Alun Rhys Chivers

Mae Chris Cooke wedi bod yn siarad â golwg360 ar drothwy’r Can Pelen, gydag ymgyrch tîm dinesig Caerdydd yn dechrau heddiw (dydd Mercher, Awst …
Gwenllian Ellis a'i gwobr Barn y Bobl

Enillydd Barn y Bobl Llyfr y Flwyddyn ‘wedi gwirioni’i phen braidd’

Alun Rhys Chivers a Lleucu Jenkins

Gwenllian Ellis ddaeth i’r brig yn dilyn pleidlais ymhlith darllenwyr golwg360
Llyr Titus a'i ddau dlws - am y ffuglen orau a Llyfr y Flwyddyn

Nofel Gymraeg fuddugol Llyfr y Flwyddyn yn cofio pobol ac yn dathlu cymuned

Alun Rhys Chivers a Lleucu Jenkins

Daeth Llŷr Titus i’r brig gyda’i nofel ‘Pridd’, sydd wedi’i lleoli ym Mhen Llŷn ac sydd wedi’i chyflwyno er cof …

Car F1 Mercedes-AMG Petronas yn dod i Abertawe at achos da

Alun Rhys Chivers

Mae gan Morgan Ridler, sy’n dair oed, fath prin o ganser ac mae’r gymuned yn helpu i greu atgofion iddo fe a’i deulu

Miloedd o blant yn rhedeg Ras yr Iaith

Alun Rhys Chivers

Y nod yw codi ymwybyddiaeth o’r iaith, dangos balchder ati a dangos i’r byd fod cefnogaeth i’r Gymraeg ar lawr gwlad

Sage Todz yn cael ymddiheuriad gan S4C am “gamgymeriad difrifol”

Alun Rhys Chivers

Dangosodd y rhaglen Prynhawn Da lun o rapiwr arall yn ystod eitem oedd yn cynnwys y perfformiwr o Benygroes
Y Cynghorydd Lindsay Whittle

Gofyn i gynghorwyr gymeradwyo gosod ysgolion Cymraeg a Saesneg ar yr un safle

Rhiannon James, Gohebydd Democratiaeth Leol ac Alun Rhys Chivers

Un sy’n gwrthwynebu’r cynllun yw Lindsay Whittle, arweinydd Grŵp Plaid Cymru Cyngor Caerffili, sy’n poeni am yr effaith ar iaith …