Colofn Dylan Iorwerth

Paratoi am ryfel… darlledu

Os ydi’r darogan yn gywir, a’r BBC yn wynebu chwalfa o ran arian ac awdurdod, beth fydd hanes arian S4C?
Colofn Dylan Iorwerth

Brwydr Manceinion… a llawer o Gymru hefyd

Tenau ydi’r llinellau mewn brwydrau gwleidyddol. A, ddechrau’r wythnos, roedd Maer rhanbarth Manceinion yn dilyn llinell ryfeddol o fain
Colofn Dylan Iorwerth

Ai Lloegr fydd yn chwalu’r Undeb?

Mae’r teimladau gwrth-Lundeinig yn gryfach yng ngogledd Lloegr nag yn unman arall
Colofn Dylan Iorwerth

Penalun heddiw, Cymru gyfan fory

“Mae’n anodd deall pam fod Ysgrifennydd Cymru, Simon Hart, eisiau aros yn ei swydd ar ôl i’r Swyddfa Gartref ei anwybyddu’n llwyr…”
Colofn Dylan Iorwerth

Ffordd ymlaen… at ffordd ymlaen

Mae Adroddiad Comisiwn Annibyniaeth Plaid Cymru yn ymgais i osod y drafodaeth am annibyniaeth ar dir o ddifri
Colofn Dylan Iorwerth

Amser gohirio Brexit

Dylen nhw a’r Undeb Ewropeaidd gytuno rŵan i ohirio’r trafodaethau
Colofn Dylan Iorwerth

Y bygythiad mawr

“Ar yr wyneb, mae’r Mesur yn ymddangos yn gymharol ddiniwed a dyna yw dadl y Ceidwadwyr… ond fel erioed, realiti ydi’r broblem.”
Colofn Dylan Iorwerth

Mwy na phandemig

Y ddamcaniaeth ydi fod torri coedwigoedd glaw a gwastrodi trysorfeydd naturiol eraill yn lledu’r feirysau yma
Colofn Dylan Iorwerth

Y peryg o’r ochr draw

Trais ar strydoedd un ddinas ar ôl y llall yn sgil ymosodiad arall gan yr heddlu ar ddyn croenddu ac ymateb ymfflamychol yr Arlywydd, Donald Trump.
Colofn Dylan Iorwerth

NT – cyfle i Newid Trywydd

Mae’n rhyfedd meddwl mai yng Nghymru y dechreuodd corff sy’n cael ei ystyried yn un o drysorau diwylliant Lloegr