Adolygiadau

Welsh Whisperer: Ni’n Teithio Nawr! Ummm… na ni ddim

Nid yw home-movie o rhyw ardal wledig yn ddigon da
Adolygiadau

Ffilmiau Ddoe: Cneifio Defaid (Lefel 5)

Yn ystod cyfnodau clo’r pla rwyf wedi darllen am fywyd Stalin a Pol Pot; streic fawr y glöwyr, Putin; datblygiad China
Adolygiadau

Wedi’r newyn, wele… ddigonedd ar y teledu!

Mae’r cyn-gynhyrchydd teledu yn edrych ymlaen at fwynhau cyfresi o’r Almaen, y Ffindir, a’r bythol boblogaidd Line of Duty
Adolygiadau

Prif Weinidog Mewn Pandemig: Braidd yn random

Clip doniol o Boris yn ymweld â’r Bae – ac yn mwynhau’r olygfa o swyddfa Mark
Adolygiadau

Lupin yn diddanu… ond ddim yn must watch

Mae’r cyn-gynhyrchydd teledu wedi bod yn crafu am rywbeth i’w wylio ym mis Chwefror
Adolygiadau

Blwyddyn y Bugail: yr enw yw Doyle… Ioan Doyle

Rhaglen wych – ond rwyf eisoes wedi gwahodd S4C i fy ffilmio’n dringo’r grisiau serth a pheryglus sy’n gorwedd rhyngof â fy …
Adolygiadau

Gwneud Bywyd yn Haws: newid bach o’r gerddoriaeth ysgafn ddiddiwedd

Hoffwn glywed mwy gan Hanna Hopwood Griffiths
Adolygiadau

The Pembrokeshire Murders – cyfres werth chweil

Mae’r cyn-gynhyrchydd teledu wedi bod yn gwylio dwy gyfres dywyll ac un ddiniwed-annwyl am bêl-droed
Adolygiadau

Spectator TV: Rhaglen Ddelfrydol i Ddarllenwyr Golwg!

Dychmygwch y cwmni’n penderfynu fod dadleuon Plaid Cymru am annibyniaeth yn amheus – ac yn diffodd cyfrif Adam Price
Adolygiadau

Hewlfa Drysor: Camsillafu Gwarthus

Roedd gwylio hwn yn lot o hwyl. Rhaglen fach ddifyr ar gyfer awr fach dawel yng nghanol y pla