Adolygiadau

Hewlfa Drysor: Camsillafu Gwarthus

Roedd gwylio hwn yn lot o hwyl. Rhaglen fach ddifyr ar gyfer awr fach dawel yng nghanol y pla
Adolygiadau

Huzzah i yrfa newydd George North!

Mae’r cyn-gynhyrchydd teledu wedi cael blas ar Bridgerton, The Great a The Serpent
Adolygiadau

Beti a’i Phobol: Primus Minister

Y tro hwn, Arweinydd y Genedl sydd o dan sylw
Adolygiadau

Beth i’w wylio dros y Dolig?

Mae gan y cyn-gynhyrchydd teledu llond sach Santa o awgrymiada’ o’r hyn fedrwch chi wylio dros yr ŵyl
Adolygiadau

Cardiff City TV: Galar

Cofiwch chwilio am eich darlledwyr meicro-lleol
Adolygiadau

Tŷ Gwerin o Bell: Dathlu’r Gymraeg

Cyfle i wylio ar y soffa rhai o’r bandiau y gellid disgwyl eu gweld yn Nhregaron, drwy wyrth dechnolegol y teledu
Adolygiadau

Brolio cyfres sy’n adleisio Tarantino a Huckleberry Finn

Mae’r cyn-gynhyrchydd wedi mwynhau drama am gaethwasiaeth, ond wedi methu cael blas ar The Crown na chyfres gomedi newydd S4C

Adolygiadau

Troi’r Tir: Etholiad Cyffredinol arall…

Rwy’n cadw’n dawel am fy ffermydd – un ger Llanidloes a’r llall wrth droed yr Wyddfa, ar gyrion Wrecsam
Adolygiadau

Y Wraig ar Lan yr Afon gan Aled Jones Williams  

“Mae dychymyg creadigol yr awdur yn bendant i’w weld yn y llyfr hwn”

Adolygiadau

Dau Gi Bach: bow wow

Er iddo wneud ei orau i lyncu’r bwndel bach o hwyl, fe’i rhwystrwyd gan Lois, cyn iddi fynd ati i olchi Mabli yn sinc y gegin