Ble mae’r comedïau panel Cymraeg?

“Mae’n anodd meddwl am lawer ac yn sicr nid oes un wedi bod ar S4C ers tro byd”

Codi Pac yn codi blas

“Chwarae teg i Codi Pac, maent yn llwyddo i roi sylw i lefydd fel Rhuthun a’r Fenni a Chastell Nedd yn ogystal â’r cyrchfannau …

Seremoni heb fawr o seremoni

“Er peth syndod i mi, fe wnaeth pethau wella wrth i’r Orsedd ymuno yn yr hwyl yn ail hanner yr wythnos”

Lle Chi: rhaglen ddifyr oriau’n unig wedi cyhoeddiad UNESCO

“Dw i yn mwynhau Ifor ap Glyn a dydi o ddim ar ein sgriniau ni ddigon”

Bryan Habana – pluen yn het S4C

“A ddylai S4C ddangos uchafbwyntiau Taith y Llewod?”

Pysgotwr, dolffin a phriodas ar lan-y-môr

Duw a’m gwaredo, ni allaf ddianc rhag y don oedd ar S4C gyda’i hwythnos gyfan o raglenni yn dathlu ein harfordir.

Hyd y Pwrs – mae’n eitha’ da!

“Mae’r holl beth jest ’chydig bach yn sili a dyna sydd ei angen ar rywun weithiau.”

Peidiwch â gwylio GB News

Dw i wastad wedi ei chael hi’n anodd gwybod pryd mae anwybyddu rhywbeth a phryd mae ei alw allan

Covid, Y Jab a Ni: mae’r byd yn dod i ben ar ddydd Gwener, 28 Mai

Mae’r byd yn llawn conspiracy theories a newyddion ffug – ac mae’r brechlyn Covid yn bwnc llosg iawn yn y byd hwnnw, ar hyn o bryd.

Cyfres dditectif Kate Winslet yn cyfareddu

Mae Kate Winslet yn arbennig o dda yn portreadu dynes ganol-oed sydd jest wedi cael llond blydi bol ar bob dim a phawb a dim tamaid o amynedd ar ôl