Ble mae’r comedïau panel Cymraeg?

Gwilym Dwyfor

“Mae’n anodd meddwl am lawer ac yn sicr nid oes un wedi bod ar S4C ers tro byd”

Codi Pac yn codi blas

Gwilym Dwyfor

“Chwarae teg i Codi Pac, maent yn llwyddo i roi sylw i lefydd fel Rhuthun a’r Fenni a Chastell Nedd yn ogystal â’r cyrchfannau …

Seremoni heb fawr o seremoni

Gwilym Dwyfor

“Er peth syndod i mi, fe wnaeth pethau wella wrth i’r Orsedd ymuno yn yr hwyl yn ail hanner yr wythnos”

Lle Chi: rhaglen ddifyr oriau’n unig wedi cyhoeddiad UNESCO

Gwilym Dwyfor

“Dw i yn mwynhau Ifor ap Glyn a dydi o ddim ar ein sgriniau ni ddigon”

Bryan Habana – pluen yn het S4C

Gwilym Dwyfor

“A ddylai S4C ddangos uchafbwyntiau Taith y Llewod?”

Pysgotwr, dolffin a phriodas ar lan-y-môr

Gwilym Dwyfor

Duw a’m gwaredo, ni allaf ddianc rhag y don oedd ar S4C gyda’i hwythnos gyfan o raglenni yn dathlu ein harfordir.

Hyd y Pwrs – mae’n eitha’ da!

Gwilym Dwyfor

“Mae’r holl beth jest ’chydig bach yn sili a dyna sydd ei angen ar rywun weithiau.”

Peidiwch â gwylio GB News

Jason Morgan

Dw i wastad wedi ei chael hi’n anodd gwybod pryd mae anwybyddu rhywbeth a phryd mae ei alw allan

Covid, Y Jab a Ni: mae’r byd yn dod i ben ar ddydd Gwener, 28 Mai

Huw Onllwyn

Mae’r byd yn llawn conspiracy theories a newyddion ffug – ac mae’r brechlyn Covid yn bwnc llosg iawn yn y byd hwnnw, ar hyn o bryd.

Cyfres dditectif Kate Winslet yn cyfareddu

Siân Jones

Mae Kate Winslet yn arbennig o dda yn portreadu dynes ganol-oed sydd jest wedi cael llond blydi bol ar bob dim a phawb a dim tamaid o amynedd ar ôl