Llyfr y Flwyddyn a Barn y Bobl 2023

Cyfle i ddarllen mwy am rai o’r llyfrau ac awduron, ac i bleidleisio dros eich hoff gyfrol

“Boddhad gwahanol” wrth ennill prif wobr Saesneg Llyfr y Flwyddyn

Cadi Dafydd

Caryl Lewis yw’r awdur cyntaf i ddod i’r brig gyda nofelau yn y ddwy iaith
Gwenllian Ellis a'i gwobr Barn y Bobl

Enillydd Barn y Bobl Llyfr y Flwyddyn ‘wedi gwirioni’i phen braidd’

Alun Rhys Chivers a Lleucu Jenkins

Gwenllian Ellis ddaeth i’r brig yn dilyn pleidlais ymhlith darllenwyr golwg360
Llyr Titus a'i ddau dlws - am y ffuglen orau a Llyfr y Flwyddyn

Nofel Gymraeg fuddugol Llyfr y Flwyddyn yn cofio pobol ac yn dathlu cymuned

Alun Rhys Chivers a Lleucu Jenkins

Daeth Llŷr Titus i’r brig gyda’i nofel ‘Pridd’, sydd wedi’i lleoli ym Mhen Llŷn ac sydd wedi’i chyflwyno er cof …

‘Pridd’, nofel Llŷr Titus, yn cipio gwobr Llyfr y Flwyddyn

‘Sgen i’m Syniad – Snogs, Secs, Sens’ gan Gwenllian Ellis sy’n cipio gwobr Barn y Bobl

Pleidlais Barn y Bobl: Sgwrs gyda Gwenllian Ellis

Cadi Dafydd

Dros yr wythnosau diwethaf, mae golwg360 wedi bod yn sgwrsio gyda’r awduron ar restr fer Llyfr y Flwyddyn eleni

Pleidlais Barn y Bobl: Sgwrs gydag Osian Wyn Owen

Cadi Dafydd

Dros yr wythnosau diwethaf, mae golwg360 wedi bod yn sgwrsio gyda’r awduron ar restr fer Llyfr y Flwyddyn eleni

Pleidlais Barn y Bobl: Sgwrs gyda Peredur Glyn

Dros yr wythnosau nesaf, bydd golwg360 yn sgwrsio gyda’r awduron ar restr fer Llyfr y Flwyddyn eleni

Pleidlais Barn y Bobl: Sgwrs gyda Luned a Huw Aaron

Dros yr wythnosau nesaf, bydd golwg360 yn sgwrsio gyda’r awduron ar restr fer Llyfr y Flwyddyn eleni

Pleidlais Barn y Bobl: Sgwrs gydag Elinor Wyn Reynolds

Dros yr wythnosau nesaf, bydd golwg360 yn sgwrsio gyda’r awduron ar restr fer Llyfr y Flwyddyn eleni

Pleidlais Barn y Bobl: Sgwrs gyda Llŷr Titus

Dros yr wythnosau nesaf, bydd golwg360 yn sgwrsio gyda’r awduron ar restr fer Llyfr y Flwyddyn eleni