20m.y.a.

Yr holl ymateb i’r terfyn cyflymder newydd ar rai o ffyrdd Cymru

Aelodau o’r Senedd yn derbyn negeseuon “sarhaus a bygythiol” yn sgil polisi 20 m.y.a.

“Mae gennym ni i gyd ddyletswydd i sicrhau bod trafodaeth gyhoeddus yng Nghymru yn bwyllog, yn urddasol ac yn barchus,” medd y Llywydd Elin …

‘Angen pecyn ehangach, gyda’r newid i 20m.y.a., i newid sut mae pobol yn teithio’

Cadi Dafydd

“Mae angen gwneud cerdded a seiclo’n haws ond mae angen hefyd sicrhau bod gwasanaethau bysus a threnau hefyd yn ffit i bwrpas”

PÔL PINIWN: Terfyn cyflymder 20m.y.a. yn hollti barn, yn ôl arolwg Andrew RT Davies

Ydych chi wedi pleidleisio ym mhôl piniwn golwg360 ar Instagram ac X (Twitter) eto? Dyma’ch cyfle olaf

20m.y.a.: Y nifer fwyaf erioed yn llofnodi un o ddeisebau’r Senedd

Bu Andrew RT Davies, arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, yn herio’r Prif Weinidog Mark Drakeford yn siambr y Senedd heddiw (dydd Mawrth, Medi 19)

70,000 wedi llofnodi deiseb yn galw am dro pedol ar derfyn cyflymder 20m.y.a.

Elin Wyn Owen

Mae’r Pwyllgor Deisebau yn ystyried cynnal dadl ar sail pob deiseb sy’n casglu dros 10,000 o lofnodion

Dryswch i yrwyr wrth i arwyddion 20m.y.a. gael eu fandaleiddio

Daeth y polisi newydd i rym ddydd Sul (Medi 17), ac mae Clwyd a Môn ymysg y siroedd lle mae fandaliaid wedi bod yn ymyrryd â’r arwyddion

Ar y lôn

Lowri Larsen

Mewn brys i gyrraedd yr ysgol, roeddwn wedi anwybyddu’r gyfraith.

Croesawu’r terfyn cyflymder o 20m.y.a. sy’n dod i rym heddiw (dydd Sul, Medi 17)

“Bydd strydoedd a chymunedau’n fwy diogel,” medd Sustrans Cymru, tra bod yr elusen Possible yn dweud bod nifer o fanteision

Pryder nad yw Llywodraeth Cymru wedi bod yn ddigon clir am y polisi 20m.y.a.

Catrin Lewis

“Dydy o ddim wedi bod yn glir ble yn union sydd am fod yn 20m.y.a. a ble sydd yn mynd i fod yn 30m.y.a.”