Fe fyddai Rwsia’n wynebu “sancsiynau difrifol” pe bai’n ymosod ar yr Wcráin, meddai Ysgrifennydd Tramor Prydain, Liz Truss.

Daw hyn wrth i densiynau rhwng y ddwy wlad barhau i gynyddu.

Mae Rwsia, sy’n gwadu cynlluniau i ymosod, wedi anfon tua 100,000 o filwyr i’r ffin gyda’r Wcráin.

Mae’r Unol Daleithiau wedi rhoi 8,500 o filwyr ar rybudd, tra bod Boris Johnson wedi dweud y byddai Prydain yn fodlon anfon milwyr i’r ardal er mwyn cefnogi lluoedd Nato.

Mae aelodau o gynghrair Nato, gan gynnwys Denmarc, Sbaen, Bwlgaria a’r Iseldiroedd, yn anfon mwy o awyrennau rhyfel i Ddwyrain Ewrop i gryfhau amddiffynfeydd yn y rhanbarth.

Mae Rwsia wedi dweud fod hyn yn peri “pryder mawr”.

Rhybuddiodd Vladimir Putin, Arlywydd Rwsia, ddydd Llun (24 Ionawr) y byddai ymosodiad yn “boenus, treisgar, a gwaedlyd”, ond dywedodd Volodymyr Zelenskyy, Prif Weinidog yr Wcráin, fod y sefyllfa dan reolaeth, ac nad oes angen mynd i banig.

“Sancsiynau difrifol”

Dywedodd Liz Truss wrth Sky News: “Rydym eisoes yn rhoi cymorth i’r Wcráin. Rydym yn cyflenwi arfau amddiffynnol. Rydym yn darparu cymorth economaidd.

“Rydym yn annog Rwsia i ymatal rhag ymosod ac rydym yn ei gwneud yn glir iawn pe bae nhw’n gwneud hynny y byddai cost economaidd ddifrifol i Rwsia – sancsiynau difrifol.”

Ychwanegodd y gallai’r sancsiynau “dargedu unigolion, byddent yn targedu sefydliadau ariannol a byddent yn cael eu cydgysylltu â’n holl gynghreiriaid ledled Ewrop, yr Unol Daleithiau ac eraill.”

Pan ofynnwyd a fyddai’r Llywodraeth yn cefnogi sancsiynau unigol yn erbyn yr Arlywydd Vladimir Putin, dywedodd Liz Truss nad oedd yn “diystyru unrhyw beth”.

“Nid ydym yn diystyru unrhyw beth a fyddwn yn cyflwyno deddfwriaeth newydd i wneud ein sancsiynau yn fwy llym fel bod modd targedu mwy o gwmnïau ac unigolion yn Rwsia,” meddai.

Cefndir

Mae’r tensiynau rhwng y ddwy wlad yn deillio o 2014 yn bennaf, ar ôl i Rwsia gipio a meddiannu’r Crimea – darn o dir yn yr Wcráin.

Yn y rhyfel sydd wedi torri ers hynny, mae bron i 14,000 o bobl wedi marw ar y ddwy ochr, gyda mwy o rannau o’r Wcráin yn cael eu rheoli gan Rwsia neu grwpiau o blaid Rwsia erbyn hyn.

Byddai goblygiadau “hollol enbydus” pe bai Rwsia’n ymosod ar yr Wcráin, medd Cwnsler Cyffredinol Cymru

Cadi Dafydd

Daw teulu Mick Antoniw AoS o’r Wcráin, ac mae ganddo berthnasau yno sy’n “bryderus iawn” yn sgil y tensiynau yn nwyrain Ewrop

Cynnal trafodaethau rhwng Rwsia a’r Unol Daleithiau tros yr Wcráin

Tensiynau wedi codi yn sgil ofnau y bydd Rwsia yn anfon milwyr i’r Wcráin