Mae’r twf yn y gefnogaeth i annibyniaeth i Lydaw yn achosi “pryder parhaus i Baris”, yn ôl y bardd hanner Llydewig Aneirin Karadog.

Mae cyfrifon Twitter a Facebook ‘Yes Breizh’ wedi dod i’r amlwg ers rhyw fis, gan wthio’r ddadl o blaid annibyniaeth ar-lein.

Ond pa mor arwyddocaol yw’r twf yma? Ac ydi Llywodraeth Ffrainc yn gofidio?

“Yn eithaf cyson, bob tro y maen nhw’n gwneud arolwg barn am annibyniaeth i Lydaw mae yna tua 20% yn cefnogi annibyniaeth,” eglura Aneirin Karadog wrth golwg360.

“Mae hynny yn ddiddorol achos dyw e ddim felly yn ymwneud â medru’r iaith achos mae tua 200,000 o siaradwyr Llydaweg a phedair miliwn o boblogaeth.

“Felly does dim 20% o’r boblogaeth sy’n medru’r iaith.

“Felly mae hwnna yn achosi pryder parhaus i Baris, achos mae yna bobol sy’n amlwg yn ddi-Lydaweg ond sy’n teimlo yn hynod o Lydewig a ddim yn teimlo ymlyniad tuag at Ffrainc.

“Dyw e ddim i weld yn codi i’r fath raddau ac mae pethau wedi gwneud yng Nghymru, ond rydan ni wedi cael newidiadau seismig ym Mhrydain yn ddiweddar gyda Brexit a phob dim.”

Ymgyrch i hawlio Nantes yn ôl i Lydaw

Mae’r ymgyrch i hawlio dinas Nantes yn ôl i Lydaw yn codi stêm hefyd, yn ôl Aneirin Karadog.

“Mae yno hefyd ymgyrch i ail-uno dinas Nantes gyda Llydaw,” meddai.

“Gwahanwyd y ddinas (oddi wrth Lydaw) yn y 40au, felly mae’n eithaf diweddar ac mae yna ymdeimlad cryf o hunaniaeth Lydewig yn Nantes.

“Felly mae’r hunaniaeth yn gryf hyn yn oed os nad ydi’r iaith.”

‘Diffyg gwybodaeth’

Er bod Aneirin Karadog yn credu bod agwedd Llywodraeth Ffrainc tuag at Lydaw a’r Llydaweg yn gwthio cefnogaeth i annibyniaeth, mae’n dweud bod yna “ddiffyg gwybodaeth am bethau hefyd”.

“Dw i’n adnabod dynes sy’n anfon ei phlant i ysgol Lydaweg, er ei bod hi’n dod o Ecwador ac wedi priodi Llydäwr di-Lydaweg,” meddai.

“Ond does gyda nhw ddim ymlyniad tuag at y wladwriaeth Ffrengig.

“Doedd hi chwaith ddim yn gwybod fod deddf Paul Molat wedi cael ei galw’n anghyfansoddiadol.”

Bwriad y gyfraith oedd datblygu ieithoedd rhanbarthol y wlad yn y cwricwlwm addysg yn Ffrainc.

Cafodd y ddeddf ei phasio o 247 pleidlais i 76, a hon oedd y gyfraith gyntaf yn Ffrainc i gefnogi ieithoedd rhanbarthol ers 1958.

“Felly dw i’n meddwl efallai bod yno ddiffyg gwybodaeth am bethau hefyd,” meddai wedyn.

“Dw i ddim yn siŵr, er enghraifft, faint o bobol sy’n gwybod fod y ddeddf yma wedi cael ei phasio yn y lle cyntaf.

“Ond yn sicr, dyw gweithredoedd fel sydd wedi bod yn mynd ymlaen yn ddiweddar o Baris ddim yn help i’w hachos nhw.

“Ac mae e yn gwneud i bobol anobeithio ac mae hwnna yn ei dro yn gwneud i bobol feddwl ‘wel, beth fedrwn ni wneud’ ac efallai y gwnawn nhw droi at opsiynau mwy eithafol wedyn.”

“Dicter mawr” yn Llydaw ar ôl i Ffrainc wrthod deddfwriaeth

“Problem greiddiol, reit ynghanol y wladwriaeth Ffrengig, lle mae ieithoedd lleiafrifol yn y cwestiwn,” medd y bardd Aneirin Karadog

Llydaw

Ffrainc yn gwrthod deddfwriaeth er mwyn i blant gael mwy o addysg mewn ieithoedd brodorol

Nod y ddeddfwriaeth oedd rhoi’r hawl i blant gael y rhan fwyaf o’u haddysg yn y Llydaweg, y Fasgeg a’r iaith Gorsicaidd

ASau Ffrainc yn pleidleisio o blaid cyfraith i ddatblygu ieithoedd rhanbarthol

Hon oedd cyfraith gyntaf Ffrainc i gefnogi ieithoedd rhanbarthol ers 1958