Mae’r heddlu’n trin achosion o falu arwyddion dwyieithog yng Ngogledd Iwerddon fel trosedd gasineb yn ymwneud â sectyddiaeth.

Digwyddodd y troseddau honedig ym mhentref Beragh ger Omagh yn sir Tyrone ddiwedd yr wythnos ddiwethaf.

Fe fu difrod tebyg mewn dwy ardal arall dros yr wythnosau diwethaf hefyd, ac mae’r heddlu’n apelio am wybodaeth.

Defnyddio’r Wyddeleg mewn achos llys tros arwyddion dwyieithog canolfan hamdden

Er hynny, mae gwaharddiad ar ddogfennau Gwyddeleg o hyd
Llun o flaen adeilad wedi ei losgi ac un chwistrell ddwr arno

“Dim polisi” gan Primark yn erbyn yr iaith Wyddeleg

Daw hyn ar ôl i ddynes gael gwybod y gallai ei siwmper Nadolig yn dymuno Nadolig Llawen gael ei hystyried yn “sarhaus”