Mae pedwar dyn wedi cael eu cyhuddo o fwrgleriaeth ar ôl lladradau yn Sir Gâr ddechrau’r wythnos. Maen nhw’n cael eu cadw yn y ddalfa ar ôl gwadu pob cyhuddiad yn eu herbyn.

Mae Ricky David Jenkins, 34 oed, o Fforestfach, Abertawe, Keith Martin Goodenough, 58 oed o Penlan, Abertawe, Dean Michael Clement, 44 oed heb ddim cyfeiriad sefydlog, a Simon Lee Griffiths, 46 oed o Penlan Abertawe, wedi cael eu cyhuddo â dau gyfrif o fwrgleriaeth ac un o geisio bwrgleriaeth yn ardal Rhydaman ddydd Llun a dydd Mawrth (3 a 4 Ionawr).

Mae Simon Lee Griffiths wedi cael ei gyhuddo hefyd â thri chyfrif o ymosod ar weithwyr gwasanaethau brys ac un cyfrif o ddifrod troseddol ar 5 Ionawr.

Mae’r pedwar wedi pledio’n ddieuog i bob cyhuddiad gerbron llys ynadon. Fe fyddan nhw’n cael eu cadw yn y ddalfa nes y byddan nhw’n ymddangos yn Llys y Goron Abertawe y mis nesaf.