Canlyniadau Rali CFfI Clwyd 2011

Cystadleuaeth: Arddangosfa Federasiwn

1af: BETWS YN RHOS

2il: UWCHALED

3ydd: LLANNEFYDD

Cystadleuaeth: Gosod Blodau16 neu iau

1af: LLANSANNAN

2il: UWCHALED

3ydd: WHITFORD

Cystadleuaeth: Gosod Blodau21 neu iau 

1af: MAELOR

2il: WHITFORD

3ydd: UWCHALED

Cystadleuaeth: Gosod Blodau 26 neu iau 

1af:  LLANGOLLEN

2il:  WHITFORD

3ydd: BETWS YN RHOS

 

Cystadleuaeth: Coginio

1af: RHUTHUN

2il:  BETWS YN RHOS

3ydd: WHITFORD

Cystadleuaeth: Crefft 16 neu iau

1af: UWCHALED

2il: BETWS YN RHOS

3ydd: LLANNEFYDD

Cystadleuaeth:  Crefft 26 neu iau 

1af: LLANNEFYDD

2il:  NORTHOP

3ydd: CILCAIN

Cystadleuaeth:  Her Addasu

1af:  WHITFORD

2il:  BETWS YN RHOS

3ydd:  UWCHALED

Cystadleuaeth: Gwaith Coed

1af: BRO EDYRNION

2il:  UWCHALED

3ydd: LLANSANNAN

 

Cystadleuaeth: Llyfr Llofion

1af: UWCHALED

2il: LLANGOLLEN

3ydd: BETWS YN RHOS

Cystadleuaeth: Y Newyddion

1af: UWCHALED

2il:  LLANGOLLEN

3ydd:  LLANNEFYDD a WHITFORD

Cystadleuaeth:  Meim

1af: LLANNEFYDD

2il:  UWCHALED

3ydd:  NANTGLYN

Cystadleuaeth: DAN Y FORTHWYL

1af: UWCHALED

2il: RHUTHUN

3ydd:  NANTGLYN

Cystadleuaeth: CFFI Factor

1af: UWCHALED

2il:  BETWS YN RHOS

3ydd: MAELOR

Cystadleuaeth:  Band yr Ardd

1af:  NANTGLYN

2il:  BETWS YN RHOS

3ydd:  CILCAIN

Cystadleuaeth:  Dawnsio

1af: BETWS YN RHOS

2il: UWCHALED

3ydd:  LLANGOLLEN

Cystadleuaeth:  Tynnu’r Gelyn

1af:  LLANGOLLEN

2il:  UWCHALED

3ydd:  CILCAIN

Cystadleuaeth:  Arddangosfa’r cylch gwartheg

1af: LLANNEFYDD

2il:  UWCHALED

3ydd:  NANTGLYN

Cystadleuaeth:  Arwydd rali

1af: LLANGOLLEN

2il:  UWCHALED

3ydd:  LLANNEFYDD

Cystadleuaeth:  Herefords dan 16

1af:  RHUTHUN

2il:  NANTGLYN

3ydd:  LLANGOLLEN

Cystadleuaeth: Herefords dan 18

1af:  BETWS YN RHOS

2il:  NORTHOP

3ydd:  UWCHALED

Cystadleuaeth:  Herefords dan 21

 

1af:  UWCHALED

2il:  NORTHOP

3ydd:  LLANNEFYDD

 

Cystadleuaeth:  Herefords dan 26

1af: UWCHALED

2il:  NORTHOP

3ydd:  BETWS YN RHOS

Cystadleuaeth: Adran B dan 16

1af:  UWCHALED

2il:  LLANSANNAN

3ydd:  WHITFORD

Cystadleuaeth: Adran B dan 18

1af: BETWS YN RHOS

2il:  LLANSANNAN

3ydd: UWCHALED

Cystadleuaeth:  Adran B dan 21

1af: UWCHALED

2il: BETWS YN RHOS

3ydd:  LLANGOLLEN

 

Cystadleuaeth:  Adran B dan 26

1af:  LLANGOLLEN

2il:  BETWS YN RHOS

3ydd: NORTHOP

Cystadleuaeth: Suffolks dan 16

1af: RHUTHUN

2il:  WHITFORD a LLANGOLLEN

3ydd:  

Cystadleuaeth:  Suffolks dan 18

1af: UWCHALED

2il:  NANTGLYN

3ydd: LLANGOLLEN

Cystadleuaeth: Suffolks dan 21

1af: BETWS YN RHOS

2il:  UWCHALED

3ydd:  BRO EDYRNION

Cystadleuaeth:  Suffolks dan 26

1af:  UWCHALED

2il:  NORTHOP

3ydd:  BRO EDYRNION

Cystadleuaeth:  Cneifio dan 21

1af:  LLANSANNAN

2il: BRO EDYRNION

3ydd:  CILCAIN

Cystadleuaeth: Cneifio dan 26

1af: LLANGOLLEN

2il:  LLANSANNAN

3ydd: UWCHALED

Cystadleuaeth:  Trin Gwlan

1af:  LLANGOLLEN

2il:  UWCHALED

3ydd:  RHUTHUN

 

Cystadleuaeth:  Gosod Blodau Dosbarth 3

1af: WHITFORD

2il:  UWCHALED

3ydd:  MAELOR a BETWS YN RHOS

Cystadleuaeth:  Crefft Dosbarth 3

1af: LLANNEFYDD

2il:  LLANGOLLEN

3ydd:  NORTHOP

Cystadleuaeth: CYFANSWM ADRAN AMAETH

1af: LLANGOLLEN

2il: UWCHALED

3ydd: BETWS YN RHOS

 

Cystadleuaeth:  Cyfanswm Adran Hwyl

1af: UWCHALED

2il:  BETWS YN RHOS

3ydd:  LLANGOLLEN

Cystadleuaeth:  Cyfanswm Adran Grefftau

1af: UWCHALED

2il:  BETWS YN RHOS

3ydd: LLANGOLLEN

CANLYNIAD TERFYNOL

1af: UWCHALED

2il:  BETWS YN RHOS

3ydd:  LLANGOLLEN

 Gwefan CFfI Clwyd