Mae hi’n #benblwyddhapus arbennig i Twitter heddiw, wrth i’r wefan gymdeithasol ddathlu deng mlynedd ers ei lansio.

Bellach mae ganddi dros 330 miliwn o ddefnyddwyr actif ym mhob cwr o’r byd – gan gynnwys yma yng Nghymru, ble mae miloedd o bobol yn defnyddio’r Gymraeg arni yn ddyddiol.

Yn ôl gwefan indigenoustweets.com mae’n debyg mai’r Cymro cyntaf i drydar neges yn y Gymraeg ar y wefan oedd Mei Gwilym, datblygwr gwe o’r Felinheli.

Ond pwy yw’r Cymry Cymraeg sydd fwyaf amlwg ar y wefan erbyn hyn?

Mae @Golwg360 wedi mynd at i lunio rhestr o’r 50 trydarwr Cymraeg sydd â’r nifer uchaf o ddilynwyr (hynny yw, pobol sy’n defnyddio’r iaith o leiaf yn weddol gyson ar Twitter – felly ymddiheuriadau i’r rheiny fel Ioan Gruffudd, Shane Williams ac Aaron Ramsey!).

Cofiwch roi gwybod os ‘dych chi’n meddwl fod yna rywun arall ddylen ni fod wedi’u cynnwys!

Defnyddiwr                                 Nifer y dilynwyr

1.       Nigel Owens (@Nigelrefowens)  191,420


Nigel Owens - rhif un yn y byd dyfarnu a'r byd trydar yn y Gymraeg!
Dyfarnwr rygbi a chyd-gyflwynydd ar raglen Jonathan.

2.       Huw Stephens (@huwstephens)   137,865

Cyflwynydd Radio 1 ac C2 ar BBC Radio Cymru.

3.       Iwan Roberts (@iwanwroberts)  31,797

Sylwebydd pêl-droed a chyn-chwaraewr Cymru.

4.       Leanne Wood (@LeanneWood)   29,937

Arweinydd Plaid Cymru ac Aelod Cynulliad.

5.       Sarra Elgan (@Sarraelgan)   25,552

Cyflwynwraig rygbi ar BT Sport a rhaglen Jonathan.

6.       Gareth Wyn Jones (@1GarethWynJones)    11,441

Ffermwr o Lanfairfechan ac awdur The Hill Farmer.

7.       Bethan Jenkins (@bethanjenkins)   9,262

Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru.

8.       Tudur Owen (@Tudur)    8,997


Mae Tudur Owen yn edrych yn falch iawn o fod yn wythfed ar y rhestr
Digrifwr a chyflwynydd ar BBC Radio Cymru.

9.       Rhun ap Iorwerth (@RhunapIorwerth)  8,143

Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Ynys Môn.

10.   Vaughan Roderick (@VaughanRoderick)  7,867

Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru.

11.   Dafydd Elis-Thomas (@ElisThomasD)  7,393

Aelod Cynulliad Plaid Cymru yn Nwyfor Merionnydd.

12.   Caryl Parry Jones (@carylparryjones)  7,070

Cantores, actores a chyflwynwraig.

13.   Owain Fôn Williams (@owainfon)  6,907


Mae'n bosib y bydd Owain Fôn yn uwch na 13eg erbyn mis Gorffennaf os ydi o wedi helpu Cymru i ennill yr Ewros!
Golwr i dimau pêl-droed Cymru ac Inverness.

14.   Elin Jones (@ElinCeredigion)  6,809

Aelod Cynulliad Plaid Cymru yng Ngheredigion.

15.   Owain Tudur Jones (@OwainTJones)   6,642

Cyn-bêldroediwr Cymru sydd bellach yn sylwebydd.

16.   Elin Fflur (@elinfflur)   6,454

Cantores a chyflwynwraig ar raglen Heno.

17.   Laura McAllister (@LauraMcAllister)  6,146

Cadeirydd Chwaraeon Cymru a darlithydd ym Mhrifysgol Lerpwl.

18.   Jonathan Edwards (@JonathanPlaid)   6,032

Aelod Seneddol Plaid Cymru yn Nwyrain Caerfyrddin a Dinefwr.

19.   Dyl Mei (@dylmei)  6,014

Casglwr recordiau a llais cyfarwydd ar Radio Cymru gyda Tudur Owen.

20.   Andrew ‘Tommo’ Thomas (@TOMMORADIO)   5,692


Mae Tommo ddau safle yn uwch na Shân Cothi ar y rhestr (yn anffodus i Dylan Jones doedd o ddim yn y 50 uchaf)
DJ a chyflwynydd ar BBC Radio Cymru.

21. Jill Evans (@JillEvansMEP)

22. Shan Cothi (@RealShanCothi)

23. Simon Thomas (@SimonThomasAC)

24. Georgia Ruth (@georgiaruth)

25. Garry Owen (@owen_garry)

26. Mabon ap Gwynfor (@mabonapgwynfor)

27. Dylan Ebenezer (@DylanEbz)

28. Carwyn Jones (@AMCarwyn)

29. Huw Marshall (@marshallmedia)

30. Hywel Williams (@HywelPlaidCymru)

31. Gareth Charles (@charlorugby)


Fe ddringodd Lowri Morgan i'r 37fed safle ar y rhestr
32. Mari Lovgreen (@MariLovgreen)

33. Daniel Glyn (@DanielGlyn)

34. Rhys Meirion (@RhysMeirion)

35.Helen Mary Jones (@HelenMaryCymru)

36. Rhuanedd Richards (@Rhuanedd)

37. Lowri Morgan (@_LowriMorgan)

38. Aled Hall (@AledHall)

39. Rhodri ap Dyfrig (@Nwdls)

40. Guto Bebb (@GutoBebb)

41. Dewi Llwyd (@Dewi_Llwyd)

42. Aled Roberts (@AledRobertsAM)

43. Ifan Jones Evans (@ifanevans)

44. Dewi Prysor (@DewiPrysor)

45. Hedd Gwynfor (@heddgwynfor)


"Oleia' dw i'n uwch na Rhys Mwyn!"
46. Yws Gwynedd (@ywsgwynedd)

47. Aneirin Karadog (@neikaradog)

48. Gareth Bonello (@ghbonello)

49. Rhys Mwyn (@therealrhysmwyn)

50. Rhydian Bowen Phillips (@RhydBowPhill)