Sarah Murphy, Aelod o’r Senedd Pen-y-bont ar Ogwr, sydd wedi cael ei phenodi yn Ysgrifennydd Partneriaeth Gymdeithasol Llywodraeth Cymru yn lle Hannah Blythyn.

Cafodd Hannah Blythyn ei diswyddo ddoe (Mai 16) gan Vaughan Gething, wedi i’r Prif Weinidog ei chyhuddo o ryddhau gwybodaeth i’r cyfryngau.

Mae’r cyn-Ysgrifennydd yn gwadu’r honiadau yn ei herbyn, ac yn dweud ei bod wedi’i “syfrdanu a’i thristáu’n fawr” gan y digwyddiad.

“Mae’n bleser gennyf gyhoeddi penodiad Sarah Murphy yn Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol,” meddai Vaughan Gething.

“Bydd Sarah yn bwrw ymlaen â’n gwaith parhaus gyda’n partneriaid cymdeithasol gwerthfawr, yn ogystal â darparu arweinyddiaeth ar gyfer ein sectorau creadigol, lletygarwch, twristiaeth a manwerthu.

“Croesawaf Sarah yn gynnes i’m tîm Cabinet talentog ac uchelgeisiol.”

Mae Sarah Murphy yn Aelod o’r Senedd ers 2021, ac yn ystod ras arweinyddol y Blaid Lafur ddechrau’r flwyddyn bu’n cefnogi Jeremy Miles.

‘Dim amser i’w wastraffu’

Wrth ymateb i’r penodiad, dywed llefarydd y Ceidwadwyr Cymreig dros Bartneriaeth Gymdeithasol ei fod yn ei llongyfarch ar ei phenodiad.

“Does gan yr Ysgrifennydd newydd ddim amser i’w wastraffu ar ddadlau mewnol y Blaid Lafur,” meddai Joel James.

“Mae nifer o breswylwyr wedi colli ffydd yn adolygiad Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn barod, ac mae angen i’r Ysgrifennydd gael gafael ar y mater.”

Roedd Hannah Blythyn yn y penawdau ym mis Chwefror pan gyhoeddodd fod Llywodraeth Cymru yn cymryd rheolaeth dros Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru oherwydd diwylliant o aflonyddu rhywiol a chasineb at fenywod.

Mabon ap Gwynfor: “Does gen i ddim hyder yn Vaughan Gething fel Prif Weinidog”

Rhys Owen

Aelod o’r Senedd Dwyfor a Meirionydd yw’r aelod Plaid Cymru cyntaf i ddweud ei fod wedi colli hyder yn y Prif Weinidog