Mae disgwyl cadarnhad mai Rhun ap Iorwerth fydd arweinydd nesaf Plaid Cymru.

Mae’r blaid yn chwilio am olynydd i Adam Price, oedd wedi camu o’r neilltu fis diwethaf yn dilyn adroddiad ynghylch y diwylliant o fewn y Blaid.

Cyhoeddodd Sioned Williams a Siân Gwenllian ddatganiad ar y cyd yn datgan na fydd y naill na’r llall yn sefyll, sydd ond yn gadael Rhun ap Iorwerth fel ymgeisydd.

Dim ond Aelodau o’r Senedd sy’n cael arwain Plaid Cymru, a dim ond tro pedol all atal yr Aelod dros Ynys Môn rhag cael ei benodi, gydag enwebiadau’n cau ddydd Gwener nesaf (Mehefin 16).

Mae Llŷr Gruffydd wedi bod wrth y llyw dros dro ers i Adam Price ymddiswyddo, ond roedd un o gyn-arweinwyr Plaid Cymru, Leanne Wood, wedi mynnu y dylai’r arweinydd nesaf fod yn ferch.

Yn eu datganiad, dywedodd Sioned Williams a Siân Gwenllian eu bod nhw’n cytuno â sylwadau Leanne Wood ac fe wnaethon nhw gadarnhau y byddan nhw’n cyflwyno cynnig maes o law i sicrhau cyd-arweinyddiaeth yn y dyfodol er mwyn sicrhau cydraddoldeb a chynhwysiant – yn debyg i fodel y Blaid Werdd.

‘Dylai arweinydd nesaf Plaid Cymru fod yn fenyw,’ medd Leanne Wood

Dywed y cyn-arweinydd mai dyma’r ffordd orau o sicrhau bod y blaid yn gallu gweithio ar awgrymiadau’r adroddiad Prosiect Pawb

Rhun ap Iorwerth am gyflwyno’i enw i arwain Plaid Cymru

Yr Aelod dros Ynys Môn yw’r ymgeisydd cyntaf yn y ras i olynu Adam Price