Mae Heddlu’r De wedi cadarnhau bod naw o bobol yn y ddalfa ar ôl cael eu harestio ar amheuaeth o godi terfysg yn Nhrelái.

Daw hyn wrth iddyn nhw barhau i ymchwilio i noson o helynt nos Lun (Mai 22), yn dilyn marwolaethau Kyrees Sullivan a Harvey Evans mewn gwrthdrawiad yn y cyffiniau y noson honno.

Cafodd pump o’r naw eu harestio fore heddiw (dydd Iau, Mai 25).

Cafodd pedwar dyn – sy’n 16, 17, 18 a 29 oed – eu harestio yn yr ardal, a chafodd dyn 21 oed ei arestio yn Nhremorfa.

Cafodd pedwar arall – dau lanc 15 oed ac un llanc 16 oed o ardaloedd Trelái a Llanrhymni, a merch 15 oed o’r Rhath – eu harestio ar y noson.

Maen nhw i gyd ar fechnïaeth wrth i’r ymchwiliad barhau.

Mae’r heddlu’n dweud bod nifer o gerbydau wedi’u rhoi ar dân, fod eiddo wedi’i ddifrodi, fod plismyn wedi’u hanafu a bod “pobol wedi cael ofn yn eu cartrefi eu hunain”.

Mae disgwyl i ragor o bobol gael eu harestio maes o law.

Trafod cymorth i’r gymuned

Yn y cyfamser, fe fydd Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru ac Aelod Llafur o’r Senedd yr etholaeth, yn dwyn ynghyd gynrychiolwyr o’r gymuned ac asiantaethau cyhoeddus i drafod cymorth i gymuned Trelái.

Bydd yn cadeirio’r cyfarfod ynghyd â Jane Hutt, Ysgrifennydd Cyfiawnder Cymdeithasol Cymru.

Hefyd yn bresennol yn y cyfarfod fydd grwpiau cymunedol, gan gynnwys cynrychiolwyr o ACE (Gweithredu yng Nghaerau a Threlái); Kevin Brennan, yr Aelod Seneddol lleol; Alun Michael, Comisiynydd Heddlu’r De; Russell Goodway, Cynghorydd Trelái; y Cynghorydd Huw Thomas; a Paul Orders, arweinydd a phrif weithredwr Cyngor Caerdydd.

Heddlu’r De yn cyhoeddi llinell amser ar ôl gwrthdrawiad Trelái

Daw hyn yn dilyn dryswch, wrth i’r heddlu ddweud na all “ddim byd esgusodi” yr anhrefn nos Lun (Mai 22)

‘Sïon wedi cyfrannu at yr anhrefn yn Nhrelái’

Cadi Dafydd

Mae un sy’n byw yn Nhrelái ac a oedd yn dyst i’r anhrefn yno’n credu bod y gymuned wedi “cael eu gadael lawr yn wael” gan yr heddlu