Mae’n “siomedig iawn i bawb” bod gwesty “eiconig” yn Aberystwyth yn cau, yn ôl cynghorydd lleol.

Ers agor yn 2007 mae Gwesty Cymru wedi ennill amryw o wobrau, ond dyw’r busnes ddim wedi agor ers dechrau’r cyfnod clo, a’r wythnos hon cyhoeddwyd y byddai’n cau yn barhaol.

Mae Alun Williams yn cynrychioli ward Aberystwyth Bronglais ar Gyngor Sir Ceredigion, ac mae’n dweud bod y newyddion yn siom i’r gymuned gyfan.

“Gwesty bach yw e’, ond mae’n eiconig iawn hefyd,” meddai. “Mae ganddo bwysigrwydd ehangach na’i faint. Mae’n siomedig iawn i bawb.

“Ond wrth gwrs mae’r cyfnod sydd ohoni yn hynod o heriol. A dw i’n siŵr nad dyma fydd y siomedigaeth ddiwethaf.”

Wrth gyhoeddi’r penderfyniad i gau’r gwesty dywedodd y perchnogion, Huw a Beth Roberts, bod “covid-19 wedi cael effaith andwyol” ar y busnes.

“Diwylliant caffi Ewropeaidd”

Ar y cyfan mae’r Cynghorydd Alun Williams yn eitha’ optimistaidd am obeithion busnesau Aberystwyth yn ystod yr argyfwng.

Mae’n tynnu sylw at y ffaith bod llawer o strydoedd wedi’u cau i geir sy’n golygu bod busnesau yn medru rhoi byrddau tu allan i weini cwsmeriaid – gan gadw at reolau ymbellhau cymdeithasol.

“Stori bositif iawn” yw hyn, meddai, ac mae’n croesawu’r “diwylliant caffi Ewropeaidd go-iawn” sydd wedi ei danio yn Aberystwyth.

Mae Ffordd Glan y Môr – ar hyd y promenâd lle mae Gwesty Cymru – yn parhau ar agor, ac mae’r cynghorydd yn awgrymu na ddylid ei chau.

“Yn gyffredinol, tra bod llawer yn dioddef – fel Gwesty Cymru yn amlwg – mae masnachwyr lleol wedi ymateb yn gadarn i’r argyfwng.

“Mae masnachwyr bwyd … wedi ymateb yn dda, ac maen nhw wedi bod yn darparu gwasanaeth da iawn i bobol leol.”