Mae rheolwr garej yng Nghaernarfon yn dweud bod “pobol wedi prynu a phrynu, a hynny sydd wedi creu’r broblem” petrol.

Mae rhai o orsafoedd tanwydd ledled Cymru wedi gweld cynnydd mewn cwsmeriaid dros y penwythnos, ac mae hynny wedi achosi prinder mewn petrol.

Daw hyn ar ôl i adroddiadau fod prinder gyrwyr lorïau wedi achosi bylchau yng nghyflenwadau petrol sawl cwmni.

Fe gafodd pobol eu hannog i beidio â phrynu petrol mewn panig yn dilyn yr adroddiadau hynny, ond fe wnaeth llawer anwybyddu’r galwad hwnnw.

Dywedodd y Gymdeithas Manwerthwyr Petrol fod hyd at ddau draean o’u haelodau wedi rhedeg allan o danwydd.

Mae Llywodraeth Prydain wedi cyflwyno cynllun i sicrhau y bydd 5,000 o yrwyr lorïau o dramor yn cael fisas dros dro er mwyn lleihau’r pwysau ar y gadwyn gyflenwi.

Y ffynnon yn sych

Dywedodd un o reolwyr gorsaf betrol Gwalia yng Nghaeathro, ger Caernarfon, wrth golwg360 eu bod nhw wedi ei chael hi’n anodd dros y penwythnos.

“Mae hi wedi bod lot prysurach na beth ddylsai hi fod,” meddai.

“Does dim cweit ciws i fyny at y gylchfan, ond mae yna dipyn o giws yma.

“Wnaethon ni redeg allan o betrol ddydd Sadwrn, ond erbyn rŵan, rydan ni wedi cael mwy.”

Garej Gwalia. Llun o Google Maps.

Prynu mewn panig

Roedd yn rhaid i rai o garejys BP ac Esso gau ddiwedd yr wythnos diwethaf oherwydd bod prinder gyrwyr lorïau i gyflenwi petrol, ond mae’n debyg nad yw hynny wedi effeithio ar bawb.

“Mae yna brinder gyrwyr wedi bod ers tipyn, ac rydyn ni wedi bod yn iawn,” meddai un o reolwyr garej Gwalia wrth golwg360.

“Y penwythnos hwn, mae pobol wedi prynu a phrynu, a hynny sydd wedi creu’r broblem.

“Unwaith fydd pobol yn calmio lawr, fyddwn ni’n iawn.

“Tan hynny, mae jyst yn dibynnu pryd fydd y tancer nesa’n cyrraedd.

“Dw i’n meddwl y byddwn ni nôl i normal erbyn canol wythnos yma.

“Rywbryd, bydd digon o bobol wedi llenwi eu ceir nhw, a bydd hynny gobeithio’n rhoi amser i ni ddal i fyny.”

Cynlluniau ar gyfer 5,000 yn rhagor o yrwyr lorïau yn “annigonol”

Fydd y nifer ddim yn ddigon i fynd i’r afael ag anghenion pobol hyd at y Nadolig, yn ôl grwpiau busnes

Rhybudd gan yr heddlu wrth i bobol heidio i orsafoedd petrol

Mae gyrwyr ar hyd a lled y Deyrnas Unedig yn prynu petrol rhag ofn y bydd y prinder gyrwyr lorïau yn gwaethygu