Dych chi wedi clywed caneuon y grŵp Datblygu? Mae llawer o ddysgwyr wedi dysgu Cymraeg ar ôl gwrando ar eu caneuon.

David R Edwards oedd prif leisydd Datblygu. Roedd e wedi dechrau’r grŵp yn 1982 gyda T Wyn Davies. Roedd David R Edwards wedi marw llynedd.

Er mwyn diolch i’r band, mae penwythnos arbennig wedi cael ei drefnu yn Llambed ac Aberteifi rhwng 3 a 5 Mehefin. Bydd cyfle i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg ddod at ei gilydd.

Trefnydd Penwythnos ‘Diolch Datblygu’, Marcus Whitfield

Yma mae trefnydd Penwythnos ‘Diolch Datblygu’, Marcus Whitfield, yn ateb cwestiynau Lingo360

 

Beth yw Penwythnos ‘Diolch Datblygu’?

Yn syml, penwythnos i ddiolch i’r band Datblygu am gyflwyno’r iaith Gymraeg i lawer o ddysgwyr neu siaradwyr newydd.

Mi fydd hi’n flwyddyn ers i ni golli David R Edwards ac mae’n rhan o gyfres o benwythnosau i gyflwyno’r diwylliant Cymraeg a chodi hyder siaradwyr newydd.

Ry’n ni’n gobeithio bydd pobl sy’n dysgu’r iaith a siaradwyr Cymraeg yn dod i’r penwythnos ac efallai rhai sydd erioed wedi clywed cerddoriaeth Datblygu o’r blaen.

Beth fyddwch chi’n gwneud yn ystod y penwythnos?

Ar y nos Wener bydd Emyr [Glyn Williams] o gwmni recordiau Ankst yn cynnal noson ffilmiau. Pnawn dydd Sadwrn bydd yna sesiwn cwestiwn ac ateb gyda Pat Morgan, cyd-aelod o’r grŵp. Gyda’r nos mi fydd gig Datblygu. Bydd Hap a Damwain hefyd yn perfformio ar y nos Sadwrn a llawer mwy.

Ar y dydd Sul mi fydd [yr artist] Malcolm Gwyon yn arwain taith o gwmpas hoff lefydd Dave yn Aberteifi.

Sut mae pobl wedi dysgu’r iaith drwy wrando ar ganeuon Datblygu? 

Rhaid i chi ofyn i Gisella Albertini o’r Eidal. Mae hi wedi dysgu holl eiriau bob un o’u caneuon! Yn bersonol, pan dw i’n ffeindio band dw i’n hoffi, dw i’n gwrando arnyn nhw drosodd a throsodd. Dw i’n dechrau canu’r geiriau ac wedyn eisiau dysgu mwy. Mae’r gân Y Teimlad er enghraifft, wedi cael ei chwarae gan fandiau fel y Super Furry Animals. Mae pawb erbyn hyn yn gwybod y geiriau, gobeithio.

Beth sy’n arbennig am eiriau caneuon Datblygu sy’n helpu dysgwyr? 

Dw i’n meddwl bod pobl yn hoffi sŵn y gerddoriaeth ac felly’n cael eu hudo mewn i’r geiriau.  Mae nifer o’r caneuon hefyd yn eitha’ araf, felly mae hyn yn help mawr i ddysgwyr.

Nid caneuon ‘neis neis’ ydy’r rhan fwyaf o’r caneuon. A dw i’n meddwl bod yr agwedd mae’r grŵp yn cyfleu yn apelio hefyd at fath gwahanol o bobl. Dw i wedi edrych ar lawer o gyfweliadau gan Datblygu ac mae Dave yn dipyn o arwr. Mae’n ysgrifennu am y pethau tywyllaf o fyw yng Nghymru. Mae’n dweud llawer o wirionedd am y bywyd Cymraeg a Chymreig. Daeth hyn â rhywbeth newydd i’r sîn roc yng Nghymru… felly Diolch Datblygu!

Os ydych chi eisiau dod i’r penwythnos cysylltwch â contactpaned@gmail.com. Mae’n bosib aros dwy noson ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant yn Llambed, neu mae’n bosib dod i’r gwahanol ddigwyddiadau yn ystod y penwythnos.

Poster Penwythnos ‘Diolch Datblygu’

Geirfa

Prif leisydd – lead singer

Diwylliant – culture

Hyder – confidence

Hudo – enchant

Agwedd – attitude

Cyfleu – convey

Arwr – hero

Gwirionedd – truth