Dysgu Cymraeg

Cyfres o erthyglau i’ch helpu i ddysgu Cymraeg

Gig yng nghwmni Al Lewis ac Eädyth X Izzy Rabey i siaradwyr Cymraeg newydd yn Abertawe

Mae’r gig nos Wener (Mai 27) yn rhan o’r cynllun Siaradwyr Newydd ar y cyd rhwng y Mentrau Iaith a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg

Bydd Statws Dinas yn “rhoi hwb i bobol Wrecsam”

Bethan Lloyd

Mae Wrecsam wedi cael Statws Dinas fel rhan o’r dathliadau ar gyfer y Jiwbilî.
Amy Dowden ac Aled Jones

Amy Dowden ac Aled Jones yn dod â thaith iaith selebs Cymru i ben

Y ddawnswraig adnabyddus o Gaerffili oedd y seleb olaf i deithio o amgylch Cymru’n ceisio dysgu Cymraeg

Taith i’w chofio

Rhys Russell ydy Swyddog Ymgysylltu (Llwybrau i Lesiant) Ramblers Cymru

Ffermwr o Sir Ddinbych yn ysgwyd ei fusnes llaeth

Mae Rhys Hughes wedi dechrau gwerthu llaeth ac ysgytlaeth yn syth i’r cwsmer o’r fferm deuluol yn Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch
Papur pleidleisio'n cael ei roi yn y blwch

Etholiadau lleol: Diwrnod du i’r Torïaid

Bethan Lloyd

Newyddion am yr etholiadau lleol… gyda geirfa i ddysgwyr