Bydd gig i siaradwyr Cymraeg newydd yn Abertawe nos Wener (Mai 27).

Mae ‘Siaradwyr Newydd’ yn gynllun ar y cyd rhwng Mentrau Iaith Cymru a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Mae digwyddiadau yn cael eu cynnal ym mhob rhanbarth yng Nghymru.

Yn ardal Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot, mae noson gerddorol yng nghwmni Al Lewis ac Eädyth X Izzy Rabey yn Nhŷ Tawe, ffair, noson cwis a theithiau cerdded ‘Ar Droed’.

Mae Menter Iaith Abertawe, sy’n trefnu’r gig, wedi penderfynu rhoi tocynnau rhad ac am ddim i ddysgwyr Cymraeg ar un o gyrsiau Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe.

Dyma’r ail waith i Eädyth berfformio yng nghanolfan Gymraeg Abertawe eleni, yn dilyn gig gydag Ani Glass a Bitw fis diwethaf.

‘Croeso mawr i bawb’

“Rydym yn edrych ymlaen at gynnal noson gerddorol Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot fel rhan o’r cynllun Siaradwyr Newydd yma yn Nhŷ Tawe,” meddai Tomos Jones, Prif Swyddog Datblygu Menter Iaith Abertawe.

“Bydd Eädyth ac Izzy Rabey yn agor y noson gyda’u set deuawd anhygoel, cyn i Al Lewis gloi’r noson gyda set acwstig arbennig.

“Mae tocynnau am ddim i bawb sydd wedi cofrestru ar gwrs gyda Dysgu Cymru Ardal Bae Abertawe, ond mae croeso mawr i bawb!”

Geirfa

cynllun ar y cyd – joint venture

Mentrau Iaith – Welsh Language Initiatives

rhanbarth – region

rhad ac am ddim – free of charge

Prif Swyddog Datblygu – Lead Development Officer