Er bod y cyhoeddiad heddiw (dydd Mawrth, Ionawr 26) fod Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn cael ei ohirio eto, tan Awst 2022 yn destun pryder i nifer o fusnesau sy’n wynebu colledion ariannol, mae’n rhyddhad i sawl arweinydd côr a thrigolion lleol yr ardal.

Gwnaed y penderfyniad gan Fwrdd Rheoli’r Eisteddfod dros y Sul yn dilyn trafodaethau.

“Dyw aros ddim yn hawdd,” meddai Manon Wyn James, brodor o Dregaron, mewn stori a chyhoeddwyd ar wefan clonc360.

“Ond am nawr, fe wnawn ni barhau i aros gydag urddas.”

“Fydd o mor arbennig”

Wrth drafod ei hymateb i’r cyhoeddiad heddiw, dywedodd Manon Mai, arweinydd Côr Merched Soar yn ardal Tregaron, ei bod hi “wedi disgwyl a gobeithio” am y cyhoeddiad.

Dywedodd wrth golwg360 ei bod hi’n “poeni y bysa Ceredigion yn cael Eisteddfod… sydd ddim fel Eisteddfod”.

“Mae’n rhaid rhoi bob dim yn ei gyd-destun dyddiau ‘ma a’r flaenoriaeth ydi gwneud yn siŵr – ryw ddiwrnod – y byddwn ni gyd yn cael bod hefo’n gilydd eto,” meddai.

“Fydd o mor arbennig – ein Heisteddfod ni fydd y cyntaf ar ôl Covid a fydd o’r Eisteddfod mae pawb yn ei chofio am byth!

“Fydd hynny’n gwneud o hyd yn oed fwy sbesial!”

Ar lefel ymarferol, dywed y byddai wedi bod anodd iawn cynnal ymarferion a’r paratoadau o dan y cyfyngiadau presennol hefyd.

“Eithaf anodd cael repertoire at ei gilydd”

Mae Gregory Vearey-Roberts, arweinydd Côr Ger y Lli yn Aberystwyth, yn cytuno â’r penderfyniad i ohirio.

“Doedd dim dewis,” meddai.

“Sa’i wedi gallu ymarfer a ni wedi trial gwneud e dros Zoom ond dydi o ddim ‘r’un peth. Mae rhai aelodau’n shieldio, yn bryderus ac ati.

“Byddai wedi bod yn eithaf anodd cael repertoire at ei gilydd.”

“.. Ond galla i ddim ond dychmygu faint o gorau fydd yn cystadlu yn 2022!”

“Bwysig ein bod ni’n camu i helpu” 

“Mae’r pwyllgor, y gymuned a Cheredigion yn haeddu Eisteddfod i’w chofio a dyma’r ffordd gorau i wneud hynny,” meddai wedyn.

Er hynny, dywed fod goblygiadau gohirio’r ŵyl ac effaith hynny ar yr Eisteddfod fel mudiad yn dod â thristwch mawr iddo a bod cyfrifoldeb arnom i’w cefnogi.

“Rwyf wedi bod mor ffodus drwy gydol fy mywyd,” meddai.

“Yr Eisteddfod yw popeth i mi ac mae pobol rwy’n nabod a ffrindiau da yn cael eu heffeithio – mae’n drist iawn.

“Mae o wedi bod yn rhan annatod o’n bywyd ni felly mae o’n bwysig ein bod ni’n camu i helpu…”

“Mae’n hanfodol i ni gefnogi a chynnig help llaw.”

Eisteddfod Llanrwst 2019

Busnesau ar eu colled yn sgil gohirio’r Eisteddfod Genedlaethol

Huw Bebb

“Mae rhan helaeth o’n hincwm ni’n dod o’r Eisteddfod”

Aros am Eisteddfod

Manon Wyn James

Pobl Tregaron a’r ardal yn dysgu bod rhaid bod yn fwy amyneddgar nag erioed o’r blaen. 

“Gwarchod y syniad o Eisteddfod a hanner ar gaeau Tregaron”

Bydd y brifwyl yn cael ei chynnal ar gaeau Tregaron yn 2022 – 30 mlynedd ers yr Eisteddfod Genedlaethol ddiwethaf yng Ngheredigion

Gohirio Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion tan 2022

A bydd rhaid lleihau nifer y staff i “hanner ei faint” meddai’r Prif Weithredwr.