Etholiad

Ceredigion

Ras rhwng y Democratiaid Rhyddfrydol a Phlaid Cymru yw Ceredigion, ond ers 1999 mae’r Blaid bob tro wedi dod i’r brig. Oddi fewn i ffiniau’r etholaeth wledig hon mae Aberystwyth, Tregaron ac Aberaeron.

Ymgeisydd Plaid
Amanda Jenner Ceidwadwyr
Cadan ap Tomos Democratiaid Rhyddfrydol
Stephanie Evans Freedom Alliance
Dylan Lewis-Rowlands Llafur
Elin Jones Plaid Cymru
Gethin James Reform UK
Harry Hayfield Y Blaid Werdd

Etholaethau ac ymgeiswyr