Eisteddfod T

Mae Golwg360 yn falch o gyflwyno canlyniadau cystadlaethau’r adran Greu. Mae dros 12,000 wedi cymryd rhan eleni yn Eisteddfod T, sef Eisteddfod yr Urdd mewn fformat rhithiol sy’n rhoi cyfle i blant a phobl ifanc ledled Cymru a thu hwnt i gystadlu o’u cartrefi. Llongyfarchiadau i bawb.

Cystadleuaeth y Prifardd

Y gwaith ddaeth i’r brig yng nghystadleuaeth y Prif Lenor eleni

Cystadleuaeth y Prif Lenor

Y gwaith ddaeth i’r brig yng nghystadleuaeth y Prif Lenor eleni

Cystadleuaeth y Prif Ddramodydd

Y gwaith ddaeth i’r brig yng nghystadleuaeth y Prif Ddramodydd

Rhyddiaith Bl.6 ac iau

Canlyniadau cystadleuaeth Rhyddiaith Bl.6 ac iau

Cyfansoddi Sgript Bl 6 ac iau

Canlyniadau cystadleuaeth cyfansoddi sgript Bl 6 ac iau

Ysgrifennu Adolygu Ffilm Bl.6 ac iau

Canlyniadau cystadleuaeth Ysgrifennu Adolygu Ffilm Bl.6 ac iau

Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl.7, 8 a 9

Canlyniadau cystadleuaeth cyfansoddi cerddoriaeth Bl.7, 8 a 9

Barddoniaeth Bl. 7, 8 a 9

Canlyniadau cystadleuaeth barddoniaeth Bl. 7, 8 a 9

Newyddiaduriaeth 14 – 21 oed

Canlyniadau cystadleuaeth newyddiaduriaeth 14 – 21 oed

Llenyddiaeth Bl.6 ac iau (i ddysgwyr)

Canlyniadau cystadleuaeth Llenyddiaeth Bl.6 ac iau (i ddysgwyr)