1. Martha Grug Puw, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Eryri

Efan Arthur Williams

2. Efan Arthur Williams, Ysgol Gyfun Plasmawr, Caerdydd a’r Fro

Lleucu-Haf Thomas

3. Lleucu-Haf Thomas, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Ceredigion

Trysor Aur