Coronafeirws: tri yn rhagor wedi marw yng Nghymru

Mae tri yn rhagor o bobol wedi marw yn sgil y coronafeirws yng Nghymru, yn ôl ffigurau dyddiol Iechyd Cyhoeddus Cymru heddiw (dydd Mawrth, Mehefin 30).

Mae’n golygu bod cyfanswm o 1,510 o bobol wedi marw yn y wlad ers dechrau’r ymlediad.

Cafodd 24 o achosion eu hadrodd, gan fynd â’r cyfanswm i 15,743.

Ond mae’r ffigurau go iawn yn debygol o fod yn sylweddol uwch yn sgil y ffordd mae achosion a marwolaethau’n cael eu hadrodd a’u cofnodi.

Pêl-droed

Sylwebydd pêl-droed yn galw am hyfforddiant ar sylwebu ar chwaraewyr croenddu

Astudiaeth yn awgrymu bod chwaraewyr croenddu’n cael llai o sylw ffafriol mewn sylwebaethau

Darllen rhagor

Pen ac ysgwydd Vaughan Gething
Cymru

“Fydd dim angen cyfyngiadau lleol os yw pawb yn dilyn y cyngor” – Vaughan Gething

Bydd unrhyw gyfyngiadau yn benodol i’r unigolyn a’i deulu, meddai

Darllen rhagor

Wal Cofiwch Dryweryn
Cymru

Swastika a graffiti hawliau pobol â chroen gwyn ar wal Cofiwch Dryweryn

Elin Jones yn dweud bod y weithred yn “afiach”, ac mae’r Cyngor bellach wedi glanhau’r wal

Darllen rhagor

baner Israel
Prydain

“Tawelwch byddarol” gan Lywodraeth Prydain ar atodi’r Lan Orllewinol

Llywodraeth Prydain am ddwyn perswâd ar Israel, sy’n “ffrind a chynghreiriad”

Darllen rhagor

Rhythwyn Evans
Cymru

Staff Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn diolch am y gefnogaeth yn ystod y pandemig

Dros £100,00 wedi ei ei godi ar gyfer staff y Gwasanaeth Iechyd Gwladol

Darllen rhagor

Cymru

Gwasanaethau deintyddiaeth am gynyddu fesul tipyn

Bydd y rhai ag anghenion brys neu broblemau difrifol yn cael blaenoriaeth

Darllen rhagor