Coronafeirws: 199 achos newydd yng Nghymru

Cafwyd 199 yn rhagor o achosion o Covid-19 yng Nghymru, gan ddod â chyfanswm yr achosion a gadarnhawyd i 19,880.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru na nodwyd unrhyw farwolaethau pellach, gyda chyfanswm nifer y marwolaethau ers dechrau’r pandemig yn aros ar 1,597.

Cymru

Llywodraeth Cymru yn gwahodd Llŷr Huws Gruffydd i drafod yr argyfwng ail dai

“Mae gwladwriaethau a llywodraethau eraill wedi cymryd camau i fynd i’r afael â hyn”

Darllen rhagor

Cymru

Arwyn Herald yn ymddeol ar ôl bron hanner canrif o dynnu lluniau

“Mi fyddai’n dal i dynnu lluniau” medd Arwyn Herald wrth edrych yn ôl ar ei yrfa

Darllen rhagor

Arfbais y sir ar adeilad y cyngor
Addysg

Ysgol Gynradd Abersoch: penderfyniad “siomedig iawn” yn ôl Cynghorydd Abersoch

Cyngor Gwynedd wedi pleidleisio o blaid ymgynghoriad i gau Ysgol Abersoch

Darllen rhagor

Cymru

Cyfyngiadau lleol i Rondda Cynon Taf

Rheolau’r coronafeirws i gael eu tynhau yn ardal Cyngor Rhondda Cynon Taf yn dilyn cynnydd sydyn yn nifer yr achosion o’r feirws

Darllen rhagor

Pobol yn protestio yn erbyn Wylfa Newydd
Cymru

Wylfa Newydd: PAWB yn croesawu’r penderfyniad

Cadi Dafyddgan Cadi Dafydd

Teimlad fod pobol yr ardal “wedi’u bradychu yn llwyr”

Darllen rhagor

Cymru

Gweinidog Pontio Ewropeaidd yn amlinellu ei bryderon am Fil y Farchnad Fewnol

Lleu Bleddyngan Lleu Bleddyn

“Byddwn yn gweithio gyda gwleidyddion o bob plaid i sicrhau – oni bai ei fod yn cael ei ailwampio – nad yw’r Bil hwn yn cyrraedd y …

Darllen rhagor

Arian a Busnes

Bwyty ym Mlaenau Ffestiniog yn ffynnu yn sgil cefnogaeth leol

Cadi Dafyddgan Cadi Dafydd

Perchennog Caffi Kiki yn “obeithiol” er gwaethaf yr ansicrwydd.

Darllen rhagor

Llun yr Wythnos

Cymer Oval fyny fan’na!

Mae criw o Gofis wedi adeiladu gantri er mwyn cael eu ffics o ffwtbol

Darllen rhagor

Colofn Phil Stead

Gwylio gêm fyw

Phil Steadgan Phil Stead

“Ar ôl chwech mis ges i gyfle o’r diwedd i wylio gêm fyw ar y penwythnos…”

Darllen rhagor