Dydi blogwyr yng Nghymru na’r Alban ddim yn disgwyl llawer ar ôl yr etholiad nesa’… ac, o weld y ddwy blaid fawr yn cofleidio Jac yr Undeb, maen nhw’n disgwyl llai fyth i’w gwledydd nhw eu hunain…