Yn ei draethawd adnabyddus, fe wnaeth Robert Louis Stevenson hawlio nad yw pobl, at ei gilydd, yn caru bywyd o gwbl – ac mai’r rhai hynny sy’n anturio a chymryd risgiau yw’r bobl sydd efo cariad cryfach at fyw.