Mae pawb yn cwyno’n aml am waith y llywodraeth (yn Llundain neu ym Mae Caerdydd), a chwyno hefyd am ymddygiad Tŷ’r Cyffredin, yn enwedig adeg PMQs. Och a gwae! Yr holl weiddi!

Ond dyma ddemocratiaeth. Diolch byth fod gan ein gwleidyddion yr hawl i weiddi. Yr hawl i anghytuno â’r llywodraeth – ac i ddadlau’n erbyn ei pholisïau.

Nid yw’n berffaith, ond rwy’n cytuno â barn Winston Churchill, sef: