Mae’r Alban a Gogledd Iwerddon wedi bod efo awdurdodaethau cyfreithiol a systemau cyfiawnder ar wahân ers 1707 a 1921. Ond chwarter canrif ers datganoli ac rydym o hyd yn aros yng Nghymru i egwyddorion democrataidd a synnwyr cyffredin drechu’r status quo.