Ymhlith blogiau cenedlaetholwyr yr Alban a Chymru, mae yna ryw deimlad o fod ar groesffordd, ond nad oes yna ddim arwyddion clir i ddweud pa ffyrdd sy’n mynd i ble. Mae Mike Small wedi crynhoi’r teimlad, wrth sôn am y drefn yng Nghaeredin…