Mae’n ddrwg gen i fy mod i’n hwyr yn ymateb i ‘Bwrlwm y Bae’ (Golwg 25/01/24) a’r honiad ynddo bod pobl Cymru yn gyffredinol yn cydymffurfio gyda’r terfyn cyflymder 20 milltir yr awr.