Dyma’r tro cyntaf i fi ysgrifennu llythyr eitha’ ffurfiol yn y Gymraeg. Dw i mor falch o allu achos hoffwn roi ateb i’r llythyr a gyhoeddwyd yn ddiweddar dan y teitl ‘Gormod o’r cyrsiau dysgu Cymraeg ar-lein’.