Gyda gêm anferthol ar y gorwel fis nesaf yn erbyn y Ffindir, a’r gobaith o gyrraedd yr Ewros yn yr Almaen yn y fantol, Gwilym Dwyfor sy’n edrych ar hynt a helynt ein chwaraewyr gorau rwan fod y ffenestr drosglwyddo wedi cau…