Tra mae’r wraig wedi penderfynu rhoi ail gyfle i’w chymar ar ôl iddo gael affêr a’i gadael am ddynes arall, mae ei theulu yn dal dig. Rhian Cadwaladr sy’n rhoi cyngor am sut i ddelio gyda’r sefyllfa…

Annwyl Rhian,