Mae amaethwyr ar hyd a lled Cymru yn pryderu beth fydd canlyniadau’r cynllun…

Mae asesiad annibynnol o sgil effeithiau posib y Cynllun Ffermio Cynaliadwy ar y diwydiant amaeth wedi denu ymateb chwyrn, gyda ffermwyr ledled y wlad yn pryderu am ddyfodol eu diwydiant.