Bant â ni i grombil 2024!

Ond beth sy’n ein disgwyl? Trydydd Rhyfel Byd? Economi Prydain yn suddo o dan y môr? Tywydd llwyd, oer a gwlyb yng Nghymru fach tan fis Mehefin?

Er mwyn ystyried y posibiliadau fe gesglais ynghyd banel o arbenigwyr o brifysgolion gorau Cymru. Ar ôl iddynt bendroni am wythnos gyfan – a darllen y dail yn eu te – dyma a ragwelir ganddynt:

 

Ionawr