Noson serog, wrth gwrs – y math o noson eglur, hardd sy’n rhewi erbyn naw o’r gloch, a goleuadau’r wybren yn wincio’n dlws ar rew y ffenestri ac ar y llafnau hirion o laswellt ar y llwybrau.

Fel yma oedd hi: