Wrth i broblem bod heb gartre’ ddwysáu tros y Nadolig, mae un blogiwr yn awgrymu bod yna ddigon o dai yng Nghymru. Pwy sy’n berchen arnyn nhw ydi’r broblem…