Mae Seimon Williams newydd gyhoeddi ‘Welsh Rugby: What Went Wrong’, ac yma mae yn cloriannu’r flwyddyn a fu…