Yn wreiddiol o Lanrwst, mae Arweinydd y Rhaglen Feddygol ym Mhrifysgol Bangor yn brysur yn paratoi ar gyfer agor Ysgol Feddygol yn y gogledd y flwyddyn nesaf.

 Ac ar ôl byw ym Manceinion, Efrog a Tanzania, mae’r fam 43 oed bellach wedi ymgartrefu yn Neganwy…

Ym mhle wnaethoch chi astudio Meddygaeth?