Annwyl Llywodraeth Cymru,

Ysgrifennwn i gefnogi’r argymhelliad i sefydlu Awdurdod Cyfathrebu a Darlledu Cysgodol i Gymru, a wnaed yn Adroddiad Doel Jones, Dyfodol Newydd i Ddarlledu a Chyfathrebu yng Nghymru, a gyhoeddwyd ym mis Awst 2023.