Cefais wythnos brysur wedi i mi lansio fy nghyfrol gyntaf, Y Delyn Aur ar 3 Tachwedd. Cynhaliwyd y Lansiad yn Galeri, Caernarfon lle cawsom ddarlleniadau o’r llyfr gan Rheinallt Davies a thrafodaeth gyda Guto Dafydd yn holi Gareth Evans-Jones a finnau.