Dros y penwythnos bu’r cerddor Gruff Rhys a’r artist laser Chris Revine yn “creu isfyd Cymreig y tu mewn i gastell Edward y Cyntaf”.