1. Canfod un noson ar S4C pan nad oes Saesneg yn y rhaglenni.
  2. Canfod un rhaglen ar S4C pan nad oes Saesneg ynddi.
  3. Canfod un rhifyn o Heno heb Saesneg.
  4. Canfod un rhaglen Newyddion heb Saesneg.
  5. Canfod pam fod mwy o gymeriadau Saesneg yn holl ddramâu S4C.
  6. Canfod pam fod y cymeriadau Cymraeg yn defnyddio geiriau Saesneg di-angen.