Dw i wedi bod yn meddwl am fy iechyd yn ddiweddar. Fel rhywun sy’n ffodus ei gyfansoddiad, dw i wedi tueddu cymryd fy iechyd yn ganiataol a heb feddwl llawer amdano fo. Ond mae hynny wedi dechrau newid ers i mi dderbyn Fitbit yn anrheg.