Yn fyd enwog fel gitArwr fu yn creu riffiau gitâr gogoneddus a bombastaidd y band Queen, yn fwyaf diweddar mae Brian Harold May wedi dod yn adnabyddus fel ‘Brian Bajer’, cyfaill y moch daear.

Bu i Brifysgol Aberystwyth i sôn am y gwaith ymchwil y mae yn ei noddi sy’n edrych ar y berthynas rhwng TB, gwartheg a moch daear.