‘Newid Er Mwyn Newid’ oedd teitl un o draciau’r grŵp Topper o Benygroes. Cân dda os fuodd yna gân dda. ‘Bangar!’ dw i’n credu yw’r gair/bratiaith gan bobl ifanc am gân mor dda â hyn. Rwyf yng nghanol pori drwy nofel ddiweddaraf Richard J Parfitt o Gasnewydd, Stray Dogs. Gorlifai’r nofel o fratiaith a disgrifiadau amrwd cignoeth sydd yn tarddu rhywle rhwng On the Road, Kerouak a‘r ffilm Reservoir Dogs. Petae hon yn nofel Gymraeg