Mae un sy’n cefnogi clwb Deadpool ers degawdau wedi sgrifennu llyfr am ei hanes, ac wedi bod yn egluro pam wrth Gruffudd ab Owain…

Wrth i glwb pêl-droed Wrecsam gael y gwynt yn ei hwyliau yn dilyn dyfodiad y ddau actor o’r tu arall i Fôr yr Iwerydd, mae tuedd i edrych ymlaen tua’r dyfodol.